Археологија

Курс:
Археозоологија (осн.)
У оквиру предмета: Археозоологија
Предавачи: др Весна Димитријевићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Предмет проучавања археозоологије, класификација животињског света и правила таксономске номенклатуре, коштано ткиво, зуб, скелет, идентификација, примитомљавање животиња, припитомљавање пса, говечета, овце и козе, свиње, секундарна експлоатација животиња, припитомљавање коња, мачке, остаци птица, риба, херпетофауне, бескичмењака на археолошким налазиштима, модификације остеолошког материјала, касапљење, коштане алатке, археофауне Србије.
Циљ изучавања курса: Студент се оспособљава да самостално врши таксономску одредбу фаунистичких остатака, примењује различите методе анализе археозоолошког материјала и интерпертира резулатате археозоолошких истраживања.
Предуслови за полагање: Без предуслова.
Облици наставе: Предавања.
План курса:

1. недеља
предавање - Археозоологија, предмет проучавања.
Археозоологија, предмет проучавања. Методе сакупљања и истраживања.

2. недеља
предавање - Тафономија
Тафономија. Тафономски процеси.

3. недеља
предавање - Таксономија.
Правила зоолошке номенклатуре. Називи домаћих врста животиња.

4. недеља
предавање - Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара
Скелет кичмењака и бескичмењака. Коштано ткиво. Скелет сисара.

5. недеља
предавање - Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости, пола
Зуби: одређивање врсте, индивидуалне старости на основу замене,истрошености, висине зубне круне. Одређивање пола животиње на основу зуба.

6. недеља
предавање - Сезоналност.
Методе одредбе сезоналности насељавања на основу фауне.

7. недеља
предавање - Лов. Ловне врсте.
Лов и стрвинарење. Историја лова. Најважније ловне врсте: јелен, дивља свиња, срна, ирвас, бизон.
Литература: Thomas R., 2007: Chasing the Ideal? Ritualism, Pragmatism and the Later Medieval Hunt in England. In: Pluskowski A. (ed.), Breaking and Shaping Beastly Bodies, Animals as material Culture in the Middle Ages, 125-148.

8. недеља
- - Тест 1.
Писмена провера знања.

9. недеља
предавање - Доместикација. Пас.
Припитомљавање животиња: где, када, зашто?. Основне карактеристике процеса припитомљаваља. Пас.
Литература: Trut L., 1999: Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment. American Scientist, 8: 160-169.

10. недеља
предавање - Припитомљавање економски значајних домаћих животиња.
Припитомљавање економски значајних домаћих животиња. Припитомљавање овце и козе. Припитомљавање говечета. Припитомљавање свиње.

11. недеља
предавање - Секундарна експлоатација животиња.
Примарна и секундарна употреба животиња. Припитомљавање коња. Припитомљавање мачке.

12. недеља
предавање - Птице, херпетофауна, рибе, мекушци
Остаци птица на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци херпетофауне на археолошким налазиштима. Остаци риба на археолошким налазиштима. Остаци мекушаца на археолошким налазиштима.
Литература: Vanhaeren M., d’Errico F., Billy I., Grousset F., 2004: Tracing the source of Upper Palaeolithic shell beads by strontium isotope dating, Journal of Archaeological Science 31: 1481-1488.
Vasić V. i Vasić R., 2004: Identifikacija ptičjih predstava u praistoriji. Starinar, LIII-LIV: 181-192.
Bar-Yosef D., 2008. Invertebrate analysis. In: Encyclopedia of Archaeology, ed. by Deborah M. Pearsall. Academic Press, New York: 1560-1565.

13. недеља
предавање - Трагови на костима. Коштане алатке
Трагови на костима. Трагови касапљења и трагови обраде. Коштане алатке
Литература: Doroczi-Szabo L., 2002: Animal Bones as indicators of kosher food refuse from 14th century AD Buda, Hungary. In: Jones O’Day et al., Behaviour Behind Bones, 252-261.

14. недеља
предавање - Археофауне Србије
Плеистоценска фауна Србије: фосилни остаци из алувијалних, лесних и пећинских наслага. Фаунистички остаци са палеолитских налазишта у Србији. Остаци животиња на мезолитским, неолитским, античким и средњевековним налазиштима у Србији.
Литература: Stefanović S. i Dimitrijević V., 2007: Grob 196 na nekropoli u Mokrinu: pokojnica sa priloženom glavom svinje, Glasnik Srpskog arheološkog društva, 23: 417-428.

15. недеља
- - Тест 2.
Писмена провера знања.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Rider Arheozoologija, 49 str.
Clutton-Brock J., 1999: A Natural History of Domesticated Mammals, Cambridge Univ.Press, London: 34-45, 52-61, 71-90.
Davis, S. J. M., 1987. The Archaeology of Animals. Batsford, London: 29-42, 47-69, 88-94, 108-112, 123-132, 130-149, 152-165.
O’Connor, T. 2000: The archaeology of animal bones, Texas A&M University Press, College Station: 13-26, 119-127.
Reitz, E. J. and Wing, E. S, 1999. Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge: 57-64, 143-178, 159-160.
↑↑↑