Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у проучавање материјалне културе палеолита, мезолита и неолита
Значај проучавања материјалне културе у ширем друштвеном и културном контексту; археолошки контекст: елементи за дефинисање културних и друштвеноекономских појава у раној праисторији.

2. недеља
предавање - Окресани камени артефакти: анализа сировина
Макроскопске и геохемијске анализе; утврђивање порекла; начини снабдевања минералним ресурсима.

3. недеља
предавање - Окресани камени артефакти: анализа технолошког поступка
„Chaine operatoire” и „динамичка“ класификација.

4. недеља
предавање - Окресани камени артефакти: типолошка и функционална анализа
Преглед различитих метода типолошке и функционалне анализе (Bordes, Laplace, Semenov, Keeley).

5. недеља
предавање - Окресани камени артефакти: реконструкција активности, друштв. и култ. контекст
Спајање артефаката, Binford – expedient and curated technology, Ј. М. Geneste - принципи.

6. недеља
семинар - Усмена презентација рада на задату тему и дискусија
Материја из првог дела циклуса предавања.

7. недеља
предавање - Алатке од глачаног камена: анализа сировина и технолошка анализа
Минералошка и технолошка анализе алатки од глачаног камена; дијахроне промене и регионалне разлике.

8. недеља
предавање - Алатке од глачаног камена: типолошка и функц. анализа; друштв. и култ. контекст
Различити приступи у анализи и интерпретацији глачаних алатки из Винче.

9. недеља
предавање - Алатке од кости и рога: анализа сировина и технолошка анализа
Начини снабдевања сировинама; припрема сировина за обраду; нове методе технолошке анализе оруђа од кости и рога.

10. недеља
предавање - Алатке од кости и рога: типолошка и функционална анализа; контекст
Типолошка и функционална анализа алатки од кости и рога; студија случаја: оруђе од кости и рога у мезолиту и старијем неолиту Ђердапа.

11. недеља
предавање - Производња посуда од печене земље
Почеци израде керамичких посуда; различити методи припреме глине; технике печења.

12. недеља
предавање - Типологија и функција посуда од печене земље; друштвени и културни контекст
Значај проучавања типологије керамичких посуда; методе утврђивања функције посуда; контекст налаза.

13. недеља
предавање - Усмена презентација радова на задату тему
Материја из другог дела курса.

14. недеља
предавање - Припрема за испит

15. недеља
предавање - Испит
↑↑↑