Археологија

Курс:
Grčko nasleđe u savremenoj srpskoj kulturi
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: elementi antičke grčke kulture koji čine repertoar kulturnih oblika u našem današnjem okruženju, posebno praćeni u materijalnim pojavnim oblicima (arhitektura, umetnost, stil)
Циљ изучавања курса: preispitivanje značaja antičkog grčkog nasleđa u savremenom okruženju, time i smisla i cilja izučavanja klasične Grčke
Предуслови за полагање: položeni ispiti iz obaveznih kurseva Klasična arheologioja Grčke – Istorija discipline, predmet, metod i Klasična arheologioja Grčke – hronologija i stil, i izbornih kurseva Arheologiija i pisani izvori, Nastanak i razvoj polisa i grci i drugi – kolonizacija, helenizacija
Облици наставе: predavanja, seminari, samostalan rad
Обавезе студената: redovno pohađanje nastave, izrada i usmena prezentacija seminarskog rada;
Начин оцењивања рада и резултата: ukupnu ocenu čine procena ukupne aktivnosti u diskusijama, sposobnosti za samostalni istraživački rad i završnog eseja
План курса:

1. недеља
предавање - Uvodni teorijski koncepti
Литература: • Golden, M. and P.Toohey (1997) Inventing Ancient Culture – Historicism, Periodization, and the Ancient World, London, New York: Routledge • Hallet, J. P. and T. van Nortwick (1997) Compromising Traditions – The Personal Voice in Classical Scholarship, London, New York: Routledge

2. недеља
предавање - Klasicno nasledje - evropsko nasledje?
Литература: • Droit, R-P. ed. (1998) Greeks and Romans in the Modern World, New York: Columbia University Press

3. недеља
предавање - Klasicno nasledje - srpsko nasledje?
Литература: • Samardžić, R, ur. (1989) Antičke studije kod Srba, Beograd: Balkanološki institut SANU

4. недеља
семинар - studentske prezentacije

5. недеља
семинар - studentske prezentacije

6. недеља
семинар - studentske prezentacije

7. недеља
семинар - studentske prezentacije

8. недеља
семинар - studentske prezentacije

9. недеља
семинар - studentske prezentacije

10. недеља
семинар - studentske prezentacije

11. недеља
семинар - studentske prezentacije

12. недеља
семинар - studentske prezentacije

13. недеља
семинар - zavrsni seminar

14. недеља
- - priprema ispita

15. недеља
- - ispit
↑↑↑