Археологија

Курс:
Grci i drugi – Kolonizacija, helenizacija
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: arheološki i pisani izvori o odnosima antičkih Grka sa drugim kulturama, predstavljeni u okviru savremenih antropoloških teorija o razlici, «slici drugoga», interkulturnom saobraćaju, «dominantnim» i «pratećim» kulturama;
Циљ изучавања курса: uspostavljanje odnosa grčke kulture i njoj savremenih; ovladavanje interdisciplinarnim pristupom izučavanju antičkih kultura;
Предуслови за полагање: položeni ispiti iz obaveznih kurseva Klasična arheologioja Grčke – Istorija discipline, predmet, metod i Klasična arheologioja Grčke – hronologija i stil, i izbornih kurseva Arheologiija i pisani izvori i Nastanak i razvoj polisa
Облици наставе: predavanja, seminari, samostalan rad
Обавезе студената: redovno pohađanje nastave, izrada i usmena prezentacija seminarskog rada;
Начин оцењивања рада и резултата: konačna ocena čini zbir aktivnosti na času, uspešnosti seminarskog rada i završnog pisanog rada
План курса:

1. недеља
предавање - Teorijski okvir: koncept etniciteta, slika drugoga
Литература: • Jones, S. (1997) Archaeology of Ethnicity – Constructing Identities in the Past and Present, London, New York: Routledge

2. недеља
предавање - Teorijski okvir: kulturni kontakti i uticaji
Литература: • Babić, S. (2003) Poglavarstvo i polis – Starije gvozdeno doba centralno Balkana i grčki svet, Beograd: Balkanološki intitut

3. недеља
предавање - Razmena kao kulturni fenomen
Литература: • Babić, S. (2003) Poglavarstvo i polis – Starije gvozdeno doba centralno Balkana i grčki svet, Beograd: Balkanološki intitut

4. недеља
предавање - Kolonizacija kao kulturni fenomen
Литература: •Malkin, I. (1987) Religion and Colonization in Ancient Greece, Leiden: Brill, • Boardman, J. (1980) The Greeks Overseas – Their Early Colonies and Trade, London: Thames & Hudson

5. недеља
семинар - Egipćani

6. недеља
семинар - Persijanci

7. недеља
семинар - Skiti

8. недеља
семинар - Kelti

9. недеља
семинар - Makedonci

10. недеља
семинар - Rimljani

11. недеља
семинар - Helenizam

12. недеља
семинар - Mitovi o drugima: Argonauti, Amazonke

13. недеља
семинар - Zaključni seminar

14. недеља
- - priprema ispita

15. недеља
- - ispit
↑↑↑