Археологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Рани истраживачи и структура истраживања
Структура археолошких истраживања раних периода Египта. Археологија и друштво. Историјат истраживања.

2. недеља
предавање - Формирање културног редоследа, терминологија, хронолошки критеријуми.
Начин формирања културног следа и терминологије. Апсолутна, релативна и политичка хронологија.

3. недеља
предавање - Климатске промене, ресурси, енергетски потенцијали
Природни и друштвени ресурси. Инудационе цивилизације. Енергетски потенцијали.

4. недеља
предавање - Локација, образац и организација насеља, урбанизација, архитектоника
Пресек долине Нила. Лоцирање насеља и насеобински образац. Проблематика археологије градова. Процес урбанизације. Типови станишта.

5. недеља
предавање - Биоантрополошки, фунерарни и социјални аспекти некропола, инхумација животиња
Биофизичко-антрополошки пресек некропола. Фунерарна архитектура. Социјални аспекти некропола. Гробни прилози. Инхумација животиња.

6. недеља
предавање - Регионалне разлике, керамика насеља и некропола, функционална анализа.
Керамика насеља. Керамика некропола. Регионалне разлике у керамичком материјалу. Функционална анализа керамике. Унификација керамичког репертоара као показатељ социјалне динамике.

7. недеља
предавање - Синтетичко резимирање претходног.
Синтетичко резимирање претходног. Писање есеја.

8. недеља
предавање - Литичка индустрија
Литички материјал. Регионалне разлике. Функционална анализа. Производни центри.

9. недеља
предавање - Индустријска специјализација, дистрибуција
Значај специјализације. Главне индустрије. Образац дистрибуције.

10. недеља
предавање - Графичка комуникација и конвенције, симболика, појава и развој раног писма
Ознаке на керамици. Комуникација. Проблематика раног писма у Египту.

11. недеља
предавање - Социополитички контекст, идеологија, иконографија, религија, етнички маркери
Друштвени и политички контекст. Развој идеологије. Иконографија моћи. Владарски циклус. Религијске идеје. Формирање нације.

12. недеља
предавање - Синтеза параметара културног развоја
Показатељи и фазе културног развоја. Културна динамика.

13. недеља
предавање - Актуелна истраживања
Резултати и могући правци истраживања у домену пре- и прото- и ранодинастичког Египта.

14. недеља
предавање - Припрема за испит
Закључна разматрања.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита.
Литература: Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑