Класичне науке

18
 
Нов
 
2019
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
упис зимског семестра, апсолвентског стажа на старим, магистарским студијама

Упис зимског семестра, апсолвентског стажа на старим, магистарским студијама за школску 2019/20. годину обавиће се 20. новембра 2019. године, Студентска служба, врата 1,од 12 -15 h

За упис је потребно:

- индекс
- семестрални лист
- уплатница у износу од 12 100,00 динара (за један семестар) на жиро-рачун Филозофског факултета бр. 840-1614666-19 са позивом на број 97 83102↑↑↑