Klasične nauke

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 12.06. до 16.06. 2024.
  • уплата најкасније до: 14.06. 2024. / школарина 60%/
  • провера услова и приговори: 17.06.2024.
  • испити: од 24.06. до 03.07. 2024.
Основне студије
Античка књижевност 1
27. 6. у 10.30 СтКЛ1

Византијска филологија II
3. 7. у 16.00 СтКЛ1

Грчки језик (изборни АР, ИУ)
27. 6. у 12.00 кл2

Грчки језик I - писмени
26. 6. у 16.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
3. 7. у 11.00 кл1

Грчки језик II - писмени
26. 6. у 16.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
3. 7. у 11.00 кл1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - усмени
1. 7. у 10.00 кл5

Латински језик (АР)
24. 6. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
1. 7. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
1. 7. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
1. 7. у 10.00 кл5

Латински језик II - писмени
24. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
1. 7. у 10.00 кл5

Новогрчки језик I (писмени и усмени део испита)
3. 7. у 16.00 СтКЛ1

Новогрчки језик II (писмени и усмени део испита)
3. 7. у 16.00 СтКЛ1

Основи грчке и латинске лингвистике
2. 7. у 11.00  СтКЛ2 кл1

Преглед античке књижевности 3 - колоквијум и испит
27. 6. у 12.30 кл2

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
28. 6. у 10.00 кл1
↑↑↑