Klasične nauke

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јунски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 20. до 26.05. 2024.
  • уплата најкасније до: 23.05. 2024. / школарина 50%/
  • провера услова и приговори: 27. и 28.05.2024.
  • испити: од 03. до 12.06. 2024.
Предмети са одељења - мастер и докторске студије
Индоевропска лингвистика
12. 6. у 12.00 кл1

Религије античког света
7. 6. у 11.00 кл1

Сви предмети код доц. др Ане Петковић
11. 6. у 12.30 кл2

Сви предмети код проф. др Ненада Ристовића
11. 6. у 12.00 кл2

Увод у индоиранску лингвистику
12. 6. у 12.00 кл1Предмети са одељења - основне студије
Античка књижевност 1
10. 6. у 10.30 СтКЛ1

Античка књижевност 2
11. 6. у 12.30 кл2

Византијска филологија I
3. 6. у 12.00 кл1

Византијска филологија II
4. 6. у 13.30 СтКЛ1

Грчки језик Ι - писмени
3. 6. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик I - усмени
10. 6. у 11.00 кл1

Грчки језик II - писмени
3. 6. у 10.00 СтКЛ1

Грчки језик II - усмени
10. 6. у 11.00 кл1

Историјска граматика грчког језика - писмени
3. 6. у 10.00 СтКЛ1

Историјска граматика латинског језика I - писмени
4. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик (АР)
4. 6. у 10.00 кл3

Латински језик 1 (ИС)
7. 6. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик 2 (ИС)
7. 6. у 11.00 СтКЛ1

Латински језик I - писмени
4. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик I - усмени
11. 6. у 10.00 кл5

Латински језик II - писмени
4. 6. у 10.00 СтКЛ1

Латински језик II - усмени
11. 6. у 10.00 кл5

Методика наставе класичних језика
4. 6. у 11.00 кл3

Новогрчки језик I (писмени и усмени део испита)
4. 6. у 13.30 СтКЛ1

Новогрчки језик II (писмени и усмени део испита)
4. 6. у 13.30 СтКЛ1

Преглед античке књижевности 2
11. 6. у 12.30 кл2

Проучавање античког књижевног текста
11. 6. у 12.30 кл2

Римска књижевност
11. 6. у 11.00  9. 6. у 10.00 кл2

Старогрчки језик (ФС)
10.06. у 11.00 кл1

Увод у историју религија (КЛ, АР, ИУ)
7. 6. у 10.00 кл1

Хеленска књижевност
11. 6. у 11.00  9. 6. у 10.00 кл2
↑↑↑