Zaposleni

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Синдикат запослених Филозофског факултета добровољна је самостална и независна организација у коју се радници Филозофског факултета удружују ради заједничке заштите својих права и остваривања интереса у области рада и радних односа. У том циљу, Синдикат ће се борити:

 1. Да се стварају што повољнији услови живота и рада запослених на Филозофском факултету;
 2. Да наука и високо образовање као основне делатности Факултета добију друштвени третман који одговара савременим потребама укупног друштвеног развоја;
 3. Да се за све запослене на Факултету обезбеде материјални и други услови рада који ће омогућити пуну ангажованост и стваралачких и других радних потенцијала;
 4. Да се успостави аутономија Универзитета и Факултета у складу са међународним стандардима;
 5. Да се средства за обављање основних делатности Факултета обезбеђују у складу са економским принципима према оствареним наставним и истраживачким програмима;
 6. Да се зараде одређују према уложеном раду и резултатима рада, као и да се обезбеди њихова редовна исплата;
 7. Да се сваком запосленом који одговорно и квалитетно извршава своје радне обавезе, обезбеди сигурност радног односа тако да нико без сопствене кривице не може бити отпуштен с посла;
 8. Да се обезбеди пуна равноправност запослених у остваривању законом загарантованих права из радног односа и онемогући свака самовоља у промени правних прописа и одлука органа управљања;
 9. Да се у Синдикату запослених Филозофског факултета развијају демократски односи који подразумевају слободну иницијативу и непосредно одлучивање свих чланова синдиката о заједничким интересима и активностима на њиховом остваривању уз доследно поштовање принципа солидарности као водећег принцип у свим активностима;
 10. Да Синдикат запослених Филозофског факултета делује у најбољем интересу сваког радника без обзира на пол/род, националност, вероисповест, политичка уверења, струку, звање или положај у занимању;
 11. Да се повезује са свим релевантним синдикатима и струковним организацијама ради обезбеђивања или пружања подршке у остваривању интереса запослених који су од општег или изузетног значаја.

ПОДРШКА СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА СИНДИКАТУ НАУКЕ
(24.02.1022.)

Синдикат пружа пуну подршку захтевима Синдиката науке Србије за унапређење положаја научних радника у Србији.

Захтевамо примену постојећих Закона Србије, омогућавање усклађивања висине примања колега и колегиница у научним и истраживачким звањима у складу са оствареним научним резултатима и сигурније запошљавање, односно, закључивање уговора о раду у трајању одговарајућег звања.

Заједно са Синдикатом науке, позивамо све чланове Синдиката запослених Филозофског факултета, као и све запослене у научним и истраживачким звањима, да потпишу петицију Синдиката науке и да се придруже протесту који ће бити организован 28. фебруара у Београду.

Петицију можете потписати на линку:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSe17z_Mc9sSOZUP8sNpFcnleeggVZP5XLg9z9Lnv8L62tGg/viewform.

24.2.2022.

За СЗФФ:
Проф. Др Нада Секулић
(председница)


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНИЦЕ И ЧЛАНОВЕ СИНДИКАТА
(19.02.1018.)

Поштовани чланови и чланице Синдиката,

Извршни одбор СФФ ће у текућој години разматрати молбе за позајмице и доносити одлуке свака три месеца. Сматрамо да је на тај начин омогућена праведнија и рационалнија расподела финансијских средстава, будући да је прилив од чланарина и даље на истом нивоу. Подсетићемо да је тек трећина запослених на факултету и учлањена у Синдикат. О бесповратној помоћи ћемо и даље доносити одлуке у зависности од хитности случаја.

У име Извршног одбора,
Проф. др Лидија Б. Радуловић


ИЗВРШНИ ОДБОР СИНДИКАТА ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

на састанку 02.06.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

o привремним мерама због малог прилива финансијских средстава од чланарина, а све већег броја захтева за позајмице.

У наредном периоду, од годину дана, неће се одобравати позајмице за адаптације стамбеног простора, измирење заосталих рата кредита у банци и дугова за инфостан, струју и станарине.

Члан/ица синдиката може да оствари право на позајмицу у износу од највише 200.000,00 динара у току пет година. Члан/ица синдиката може да поднесе молбу за одобрење позајмице за „допуну кућног буџета“ у износу од 30.000,00 динара.

Члан/ца синдиката има право да поднесе захтев за нову позајмицу након истека годину дана од месеца у којем је измирио послењу рату позајмице.

Члан/ца синдиката има право да поднесе захтев за нову позајмицу након истека шест месеци од месеца у којем је измирио послењу рату позајмице, у случају захтева за одобрење позајмице за „допуну кућног буџета“.

За подношење захтева потребно је попунити образац са обавезним навођењем намене позајмљених средстава. Попуњен образац члан/ица може послати на мејл адресу СФФ: sindikat@f.bg.ac.rs

У случају да члан/ица нема техничких могућности да пошаље молбу у електонској форми може се обратити Владимиру Тирнанићу, библиотекару на Одељењу за психологију и потпредседнику СЗФФ.

Срдачно,
У име Извршног одбора СФФ,
Проф. др Лидија Радуловић

Статут Синдиката запослених Филозофског факултета

Одлука о допунама Правилника o финансијском раду и расподели средстава Синдикалног фонда - 01.07.2021. године

Правилник o финансијском раду и расподели средстава Синдикалног фонда
Измене Правилника o финансијском раду и расподели средстава Синдикалног фонда

Измене Правилника o финансијском раду и расподели средстава Синдикалног фонда - 05.02.2019. године

Одлука о допунама Правилника о расподели средстава Синдикалног фонда - 11.06.2019. године

Извештај o финансијском раду Синдиката запослених Филозофског факултета у 2014. години

Извештај o финансијском раду Синдиката запослених Филозофског факултета у 2015. години

Извештај o финансијском раду Синдиката запослених Филозофског факултета у 2016. години

Извештај o финансијском раду Синдиката запослених Филозофског факултета у 2017. години

Извештај o финансијском раду Синдиката запослених Филозофског факултета у 2018. години

Хуманитарна акција од 25. маја 2017.

На акцији подршке студентима са хендикепом одржаној 25. маја 2017. године прикупили смо 113.630,00 динара. Захваљујемо се свима на великом одзиву, како на учешћу у успешно одржаној трибини „Студенти са хендикепом у систему високог образовања“, тако и на прилозима и донацијама Филозофског факултета у виду књига.

У прилогу објављујемо Записник о прикупљеним средствима као и уплатницу на рачун Синдиката запослених Филозофског факултета. Синдикат ће даље бити задужен за куповину асистивне технологије која ће бити доступна за коришћење студентима са хендикепом.

На рачун СЗФФ уплаћен је и износ од 21.300,00 са хуманитарне акције коју је организовао СКОНУС у мају 2016. године. Добровољни прилог прикупљен на хуманитарној акцији "Студентски бал" на Белом двору, био је такође намењен набавци асистивне технологије за студенте са хендикепом. Захваљујемо се организацији СКОНУС на донацији. Укупна средства у износу од 134.930,00 динара уплаћена су на рачун "Althea" организације која ће до краја септембра набавити и уградити два сензорна система за обавештавање у лифтовима и информационе таблице од клирита на Брајевој азбуци.

Е-пошта:sindikat@f.bg.ac.rs

↑↑↑