Запослени


председник комисије
др Иван Ковачевић, редовни професор email:ikovacev@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Палавестра, редовни професор email:apalaves@f.bg.ac.rs
др Војислав Јелић, редовни професор email:vjelic@f.bg.ac.rs
др Горан Кнежевић, редовни професор email:gknezevi@f.bg.ac.rs
др Данијела Ђоровић, ванредни професор email:ddjorovi@f.bg.ac.rs
др Драгана Павловић-Бренеселовић, редовни професор у пензији email:dbrenese@f.bg.ac.rs
др Драго Ђурић, редовни професор email:drago.djuric@f.bg.ac.rs
др Драгољуб Марјановић, ванредни професор email:dragoljub.marjanovic@f.bg.ac.rs
др Миодраг Марковић, редовни професор email:mmarkovi@f.bg.ac.rs
др Нада Секулић, редовни професор email:nsekulic@f.bg.ac.rs
др Татјана Суботин-Голубовић, редовни професор email:tsubotin@f.bg.ac.rs

др Биљана Бодрошки-Спариосу, ванредни професор email:bbodrosk@f.bg.ac.rs
др Дејан Џелебџић, доцент email:dejan.dzelebdzic@f.bg.ac.rs
др Дубравка Стојановић, редовни професор email:dustojan@f.bg.ac.rs
др Душан Михаиловић, редовни професор email:dmihailo@f.bg.ac.rs
др Зора Крњаић, виши научни сарадник email:zkrnjaic@f.bg.ac.rs
др Иван Младеновић, редовни професор email:ivan.mladenovic@f.bg.ac.rs
др Јасмина Чубрило, ванредни професор email:jasmina.cubrilo@f.bg.ac.rs
Милица Стојановић, наставник страног језика email:mistojan@f.bg.ac.rs
др Милош Миленковић, редовни професор email:milmil@f.bg.ac.rs
др Слободан Марковић, редовни професор email:smarkovi@f.bg.ac.rs
др Смиљка Томановић, редовни професор email:stomanov@f.bg.ac.rs
представници студената
Михајло Радивојиша, email: mihailo.radivojsa@gmail.com

председник комисије
др Сташа Бабић, редовни професор email:sbabic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Вера Спасеновић, редовни професор email:vspaseno@f.bg.ac.rs
др Војин Недељковић, редовни професор email:vnedeljk@f.bg.ac.rs
др Зоран Павловић, ванредни професор email:zoran.pavlovic@f.bg.ac.rs
др Зорица Ивановић, доцент email:zivanovi@f.bg.ac.rs
др Марко Јанковић, виши научни сарадник email:marko.jankovic@f.bg.ac.rs
др Марко Шуица, редовни професор email:msuica@f.bg.ac.rs
др Миланко Говедарица, ванредни професор email:mgovedar@f.bg.ac.rs
мр Нина Влаховић, наставник страног језика email:nvlahovi@f.bg.ac.rs
др Олга Шпехар, ванредни професор email:ospehar@f.bg.ac.rs
др Слободан Цвејић, редовни професор email:scvejic@f.bg.ac.rs
представници студената
Илија Девић, email:ilijapfa@gmail.com

председник комисије
др Радован Антонијевић, редовни професор email:radovan.antonijevic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Војислав Божичковић, редовни професор у пензији email:vbozicko@f.bg.ac.rs
др Гордан Маричић, ванредни професор email:gmaricic@f.bg.ac.rs
др Данка Пурић, доцент email:dpuric@f.bg.ac.rs
др Иван Стевовић, редовни професор email:istevovi@f.bg.ac.rs
др Илдико Ердеи, редовни професор email:ierdei@f.bg.ac.rs
др Лидија Радуловић, ванредни професор email:liradulo@f.bg.ac.rs
др Марко Порчић, ванредни професор email:mporcic@f.bg.ac.rs
др Милана Љубичић, ванредни професор email:mljubici@f.bg.ac.rs
др Миљана Милојевић, ванредни професор email:mrmiloje@f.bg.ac.rs
др Снежана Ферјанчић, редовни професор email:sferjanc@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Зорана Јолић Марјановић, ванредни професор email:zjolic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александра Илић-Рајковић, ванредни професор email:avilic@f.bg.ac.rs
др Владимир Рибић, редовни професор email:vribic@f.bg.ac.rs
др Владимир Симић, ванредни професор email:vmsimic@f.bg.ac.rs
др Драгана Димитријевић, ванредни професор email:ddimitri@f.bg.ac.rs
др Жељка Манић, доцент email:zmanic@f.bg.ac.rs
Марина Николић, наставник страног језика email:mcikic@f.bg.ac.rs
др Миљана Милојевић, ванредни професор email:mrmiloje@f.bg.ac.rs
др Мирослав Вујовић, ванредни професор email:mvujovic@f.bg.ac.rs
др Радина Вучетић, ванредни професор email:rvucetic@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Драгана Антонијевић, редовни професор email:dantonij@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Ана Петковић, доцент email:anpetkov@f.bg.ac.rs
др Вања Ковић, ванредни професор email:vanja.kovic@f.bg.ac.rs
др Виолета Орловић Ловрен, ванредни професор email:violeta.orlovic@f.bg.ac.rs
др Душко Прелевић, ванредни професор email:dusko.prelevic@f.bg.ac.rs
др Јелена Пешић, доцент email:jlpesic@f.bg.ac.rs
др Љиљана Лазаревић, виши научни сарадник email:ljiljana.lazarevic@f.bg.ac.rs
Маја Стевановић, наставник страног језика email:maja.stevanovic@f.bg.ac.rs
др Небојша Порчић, ванредни професор email:nebojsa.porcic@f.bg.ac.rs
др Перица Шпехар, ванредни професор email:perica.spehar@f.bg.ac.rs
др Саша Брајовић, редовни професор email:sbrajovi@f.bg.ac.rs

председник комисије
Радмила Балабан, истраживач-сарадник email:barh@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Ана Бирешев, доцент email:ana.biresev@f.bg.ac.rs
мр Ана Поповић-Пецић, наставник страног језика email:appecic@f.bg.ac.rs
др Бојан Љујић, доцент email:bojan.ljujic@f.bg.ac.rs
др Бојана Стевановић, научни сарадник email:bojana.stevanovic@f.bg.ac.rs
др Гордана Горуновић, ванредни професор email:ggorunov@f.bg.ac.rs
др Драгана Павловић, доцент email:drpavlov@f.bg.ac.rs
Драгица Крсмановић, email:dkrsmano@f.bg.ac.rs
др Душан Поповић, доцент email:dupopovi@f.bg.ac.rs
др Жарко Петковић, редовни професор email:zpetkovi@f.bg.ac.rs
др Ивана Петровић, ванредни професор email:ipetrovi@f.bg.ac.rs
Јасна Мијаиловић, email:jmijailo@f.bg.ac.rs
др Милош Аџић, доцент email:mradzic@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Оливер Тошковић, ванредни професор email:otoskovi@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Вера Бацковић, ванредни професор email:vera.backovic@f.bg.ac.rs
др Ил Акад, доцент email:ilakad@f.bg.ac.rs
др Јелена Булатовић, научни сарадник email:jelena.bulatovic@f.bg.ac.rs
др Јелена Мргић, ванредни професор email:jmrgic@f.bg.ac.rs
др Лидија Радуловић, ванредни професор email:lradulov@f.bg.ac.rs
др Милан Станчић, ванредни професор email:mstancic@f.bg.ac.rs
др Милош Аџић, доцент email:mradzic@f.bg.ac.rs
др Мирјана Адамовић, доцент email:mirjana.adamovic@f.bg.ac.rs
др Ненад Тасић, редовни професор email:ntasic@f.bg.ac.rs
др Предраг Драгојевић, редовни професор email:pdragoje@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Мирјана Адамовић, доцент email:mirjana.adamovic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Животић, ванредни професор email:aleksandar.zivotic@f.bg.ac.rs
др Бранислав Анђелковић, ванредни професор email:bandjelk@f.bg.ac.rs
др Данијела Велимировић, доцент email:dvelimir@f.bg.ac.rs
др Драган Јанковић, доцент email:djankovi@f.bg.ac.rs
Едиса Кецап, асистент email:@f.bg.ac.rs
др Зоран Ракић, ванредни професор email:zrakic@f.bg.ac.rs
др Зорица Милошевић, доцент email:zmilosev@f.bg.ac.rs
др Милица Весковић Анђелковић, доцент email:mzandjel@f.bg.ac.rs
др Мирослава Трајковски, ванредни професор email:mandjelk@f.bg.ac.rs
др Орсат Лигорио, доцент email:orsat.ligorio@f.bg.ac.rs
представници студената
Лидија Алексовски, email:lidijaaleksovski@gmail.com
Мирјана Грујић, email:ggrujicm@gmail.com

председник комисије
др Љиљана Раденовић, редовни професор email:ljradeno@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александар Тадић, ванредни професор email:aleksandar.tadic@f.bg.ac.rs
Владимир Тирнанић, email:vtirnani@f.bg.ac.rs
др Душан Поповић, доцент email:dupopovi@f.bg.ac.rs
др Игор Борозан, редовни професор email:iborozan@f.bg.ac.rs
др Ирена Петровић, доцент email:irena.petrovic@f.bg.ac.rs
Маја Стевановић, наставник страног језика email:maja.stevanovic@f.bg.ac.rs
др Милена Гошић Арама, доцент email:milena.gosic@f.bg.ac.rs
др Милош Ковић, ванредни професор email:mkovic@f.bg.ac.rs
др Слободан Наумовић, ванредни професор email:snaumovi@f.bg.ac.rs
др Урош Шешум, доцент email:uros.sesum@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Душан Мојић, редовни професор email:dmojic@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Бранка Вранешевић, ванредни професор email:bvranese@f.bg.ac.rs
др Вук Даутовић, научни сарадник email:vuk.dautovic@f.bg.ac.rs
др Горан Видовић, доцент email:goran.vidovic@f.bg.ac.rs
др Кристинка Овесни, редовни професор email:kovesni@f.bg.ac.rs
др Марија Љуштина, доцент email:mljustin@f.bg.ac.rs
др Машан Богдановски, ванредни професор email:mbogdan1@f.bg.ac.rs
др Миланко Чабаркапа, редовни професор email:mcabarka@f.bg.ac.rs
др Милица Мирић, ванредни професор email:milica.miric@f.bg.ac.rs
др Мира Радојевић, редовни професор email:mradojev@f.bg.ac.rs
др Саша Недељковић, редовни професор email:snedeljk@f.bg.ac.rs

др Александер Бауцал, редовни професор email:abaucal@f.bg.ac.rs
др Александра Пејатовић, редовни професор email:apejatov@f.bg.ac.rs
др Борис Пендељ, ванредни професор email:bpendelj@f.bg.ac.rs
др Данијел Синани, редовни професор email:dsinani@f.bg.ac.rs
др Душан Михаиловић, редовни професор email:dmihailo@f.bg.ac.rs
др Иван Ковачевић, редовни професор email:ikovacev@f.bg.ac.rs
др Јелена Ердељан, редовни професор email:jerdelja@f.bg.ac.rs
др Лидија Мереник, редовни професор email:lmerenik@f.bg.ac.rs
др Милош Јагодић, редовни професор email:mjagodic@f.bg.ac.rs
др Мина Петровић, редовни професор email:mipetrov@f.bg.ac.rs
др Миомир Деспотовић, редовни професор email:mdespoto@f.bg.ac.rs
др Небојша Грубор, редовни професор email:ngrubor@f.bg.ac.rs
др Ненад Цекић, редовни професор email:ncekic@f.bg.ac.rs
др Светлана Стојић, доцент у пензији email:sstojic@f.bg.ac.rs
Слободан Иванежа, email:sivaneza@f.bg.ac.rs

председник комисије
др Ивана Петровић, ванредни професор email:ipetrovi@f.bg.ac.rs

чланови комисије
др Александра Пејатовић, редовни професор email:apejatov@f.bg.ac.rs
др Владимир Рибић, редовни професор email:vribic@f.bg.ac.rs
др Дарко Тодоровић, ванредни професор email:dztodoro@f.bg.ac.rs
др Јасмина Чубрило, ванредни професор email:jasmina.cubrilo@f.bg.ac.rs
др Јован Бабић, редовни професор у пензији email:jbabic@f.bg.ac.rs
др Милан Ристовић, редовни професор email:mristovi@f.bg.ac.rs
др Ненад Тасић, редовни професор email:ntasic@f.bg.ac.rs
др Слађана Драгишић Лабаш, редовни професор email:sdlabas@f.bg.ac.rs
Соња Мирковић, email:nabavke@f.bg.ac.rs
представници студената
Горан Штулић, email:hildebrandmajnc@gmail.com
заменици чланова комисије
др Војин Недељковић, редовни професор email:vnedeljk@f.bg.ac.rs
др Гордана Горуновић, ванредни професор email:ggorunov@f.bg.ac.rs
др Данијела Петровић, редовни професор email:dspetrov@f.bg.ac.rs
др Дубравка Стојановић, редовни професор email:dustojan@f.bg.ac.rs
др Јасна Вуковић, ванредни професор email:jvukovic@f.bg.ac.rs
др Јово Бакић, ванредни професор email:jbakic@f.bg.ac.rs
др Лидија Радуловић, ванредни професор email:liradulo@f.bg.ac.rs
др Љиљана Раденовић, редовни професор email:ljradeno@f.bg.ac.rs
др Саша Брајовић, редовни професор email:sbrajovi@f.bg.ac.rs
Снежана Николић, email:opsta@f.bg.ac.rs
заменици представника студената
Михајло Радивојиша, email: mihailo.radivojsa@gmail.com
↑↑↑