Zaposleni

КОНКУРСИ
Међународни конкурси

Информације о међународним конкурсима објављују се у рубрици Међународнa сарадња – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/medjunarodna_saradnja/konkursi).

Национални конкурси

Задужбина Веселина Лучића расписује Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“ за 2017. годину, за најбоље књижевно остварење и за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду објављено у 2016. години. Рок за подношење пријава је од 23. фебруара 2017. године до 20. априла 2017. године. Текст конкурса можете преузети овде.

Конкурс за доделу „Награде Задужбине Ђоке Влајковића“ за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду можете преузети овде.

Конкурси за избор у звање
и заснивање радног односа

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа и извештаји о пријављеним кандидатима објављују се у групи вести Избори у звање (www.f.bg.ac.rs/vesti?IDO=20).

↑↑↑