Социологија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 07.06. до 27.06. 2021.
  • уплата најкасније до: 25.06. 2021. / 70%/
  • провера услова и приговори: 28.06.2021.
  • испити: од 05.07. до 17.07. 2021.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
08.07. у 12:00 Амф.

Класичне социолошке теорије
08.07. у 12:00 Амф.

Општа историја XIX и XX века
05.07. у 08:30 105

Социјална демографија
05.07. у 15:00 Амф

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
06.07. у 14:00 Амф.

Увод у социокултурну антропологију
15.07. у 10:00  05.07. у 09:30, 101 105

Увод у социологију 1
08.07. у 08:00 103

Увод у социологију 2
07.07. у 09:00 103

Социјална психологија
09.07. у 08:00 Амф, 101, 103II ГОДИНА
Демографија партнерства и рађања
05.07. у 12:00 301

Историја економске мисли
06.07. у 10:00 308

Методологија социолошких истраживања I
06.07. у 14:00 103

Основи економије
06.07. у 10:00 308

Основи економије 1
07.07. у 12:00 308

Основи економије 2
09.07. у 10:00 310

Савремене социолошке теорије
05.07. у 12:00 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
06.07. у 13:00 к 351

Социологија глобализације
08.07. у 08:00 103

Социологија културе
13.07. у 10:00  08.07. у 11:00, 103 101

Социологија образовања (андрагози)
06.07. у 12:00 Амф

Социологија религије
07.07. у 10:00 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
06.07. у 09:00 106

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом)
11.07. у 10:00  10.07. у 14:00, 310 103

Увод у социологију образовања
06.07. у 12:00 АмфIII ГОДИНА
Антропологија рата
15.07. у 12:00  05.07. у 11:30, 308 105

Глобализација културе
08.07. у 08:00 103

Култура касног капитализма
06.07. у 16:30 312

Методологија социолошких истраживања II
06.07. у 14:00 103

Основе социологије рада
06.07. у 09:00 101

Политичка глобализација
08.07. у 08:00 103

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
15.07. у 12:00  05.07. у 11:30, 308 105

Социологија друштвених девијација - криминалитет
08.07. у 14:00  05.07. у 13:30, 104, 308 104, 308

Социологија менталних поремећаја - за студенте који су слушали код проф. Опалића
06.07. у 12:00 к 351

Социологија руралног развоја
07.07. у 11:00  310 Институт

Социологија руралног развоја (за претходне генерације)
05.07. у 12:00 103

Статистика у друштвеним истраживањима (закључивање)
06.07. у 09:00 106

Теорије моћи
11.07. у 10:00  10.07. у 14:00, 310 103

Теорије о друштвеним променама
05.07. у 13:00 101Модул Економска социологија
Економска глобализација
08.07. у 08:00 103

Економска транзиција
06.07. у 10:00 308

Основи економске социологије
06.07. у 11:00 к 367

Основи социологије организације
08.07. у 10:00 310

Савремене економске миграције
05.07. у 12:00 301Модул Социологија културе
Култура и друштвене разлике
09.07. у 17:00 310

Род и култура (Полност и култура по старом)
05.07. у 10:00 310

Социологија масовне културе
13.07. у 10:00  08.07. у 11:00, 103 101

Увод у социологију музике
08.07. у 12:00 Амф.

Увод у светске религије (за студенте који полажу писмено)
07.07. у 10:00 105

Увод у светске религије (за студенте који полажу усмено)
07.07. у 10:00 308IV ГОДИНА
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
05.07. у 14:00 103

Облици критике социјализма
08.07. у 14:00 к 370

Социологија града (за претходне генерације)
05.07. у 12:00 103

Социологија менталних поремећаја
08.07. у 11:00  05.07. у 10:30, 104, 308 104, 308

Социологија политике
09.07. у 12:00  06.07. у 12:00, 310 105

Социологија породице
07.07. у 12:00 101

Методика наставе социологије
06.07. у 11:00 312Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
05.07. у 12:00 103

Изазови савремене породице
06.07. у 12:00 ИСИ

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
09.07. у 11:00 312

Социологија детињства
06.07. у 10:00 ИСИ

Социологија окружења (за претходне генерације)
05.07. у 12:00 103

Социологија омладине
06.07. у 14:00 ИСИМодул Социологија политике
Идеологије југословенства
09.07. у 12:00  06.07. у 12:00, 310 105

Историјска социологија
11.07. у 10:00  10.07. у 14:00, 310 103

Превладавање прошлости
09.07. у 12:00  06.07. у 12:00, 310 105

Социологија етничких група и нација
09.07. у 12:00  06.07. у 12:00, 310 105

Социологија избора
11.07. у 10:00  10.07. у 14:00, 310 103МАСТЕР СТУДИЈЕ
Информационо-комуникационе технологије и друштвене мреже
05.07. у 10:00 к 378

Кључни проблеми социолошке теорије
09.07. у 17:00 310

Методика наставе социологије 2
06.07. у 11:00 312

Методологија социолошких истраживања
06.07. у 14:00 103

Родне студије II
05.07. у 10:00 310

Социологија маргинализованих група
06.07. у 12:00 к 351

Увод у системску породичну теорију и терапију
06.07. у 13:00 к 351ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштвених појава
08.07. у 13:00 к 370
↑↑↑