Etnologija i antropologija

Запослени
управник Одељења: 
др Иван Ковачевић
редовни професор
Сам. струч. сар. за остале дел. (послови секретара одељења): 
Предавачи
др Александар Бошковић, редовни професор
др Бојан Жикић, редовни професор
др Весна Вучинић-Нешковић, редовни професор
др Владимир Рибић, редовни професор
др Драгана Антонијевић, редовни професор
др Илдико Ердеи, редовни професор
др Марина Симић, редовни професор
др Милош Миленковић, редовни професор
др Саша Недељковић, редовни професор
др Сенка Ковач, редовни професор
др Данијел Синани, редовни професор
др Иван Ковачевић, редовни професор
др Гордана Горуновић, ванредни професор
др Лидија Радуловић, ванредни професор
др Љубица Милосављевић, ванредни професор
др Марија Брујић (дев.Крстић), ванредни професор
др Марко Пишев, ванредни професор
др Слободан Наумовић, ванредни професор
Библиотекари:
Давор Петровић, истраживач-сарадник
↑↑↑