Етнологија и антропологија

O ODELjENjU

Odeljenje za etnologiju i antropologiju obeležilo je 2006. godine 125 godina od uvođenja etnologije u nastavu na Velikoj školi i 100 godina od osnivanja Etnološkog seminara na Filozofskom fakultetu. Odeljenje je 1990. dopunilo svoj naziv u Odeljenje za etnologiju i antropologiju, administrativno obeleživši značajne teorijsko-metodološke promene koje su disciplinu iz tradicionalno orijentisanog proučavanja isključivo nacionalne kulture transformisale u savremenu socio-kulturnu analizu društvene stvarnosti i kulturne raznovrsnosti na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Zbog specifične interdisciplinarne otvorenosti i unutardisciplinarne povezanosti antropologije, nastavnici, saradnici i istraživači sarađuju na temama kao što su kulturni identiteti, politička i kulturna tranzicija, materijalna i nematerijalna kulturna baština, multikulturalizam, globalizacija, novi religijski pokreti i dr.

Odeljenje izdaje časopis Etnoantropološki problemi (www.anthroserbia.org) i suizdavač je Etnološke biblioteke (www.etnoloskabiblioteka.co.rs).

управник Одељења: 
др Иван Ковачевић
редовни професор
↑↑↑