Институт за педагогију и андрагогију - Програми стручног усавршавања за извођаче програма образовања одраслих

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ИЗВОЂАЧЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду реализује следеће програме стручног усавршавања у подручју образовања одраслих за извођаче програма образовања одраслих (предаваче, тренере, водитеље, инструкторе) у следeћим областима:

1. Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих;
2. Подстицање одраслих на учење;
3. Методе и технике у образовању одраслих;
4. Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих;
5. Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих;

Трајање појединачног програма: 16 часова
Начин рада: а) 8 часова обуке;
б) 8 часова вођеног самосталног учења
Величина групе: 10 учесника
Место реализације: Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд
Цена по појединачном програму: 3.900 динара по учеснику (y цену је уључен ПДВ, а нису укључени путни трошкови; освежење и исхрана су у сопственој режији кандидата)
Начин пријављивања:
Заинтересовани се могу пријавити за похађање програма слањем обрасца пријаве на адресу: jpoaorganizacija@gmail.com


Овде можете преузети образац.
↑↑↑