Институт за педагогију и андрагогију - Програми стручног усавршавања за извођаче програма образовања одраслих

ИНФОРМАЦИЈА О ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ИЗВОЂАЧЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду реализује следеће програме стручног усавршавања у подручју образовања одраслих за извођаче програма образовања одраслих (предаваче, тренере, водитеље, инструкторе) у следeћим областима:

1. Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих;
2. Подстицање одраслих на учење;
3. Методе и технике у образовању одраслих;
4. Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих;
5. Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих;

У 2024. години обуке ће се реализовати у 5 циклуса и то 3 циклуса у периоду пролећног семестра, а 2 циклуса током јесењем семестра.

Датуми реализације обука у мајском циклусу обука су:

Модул 1: Планирање и извођење активности образовања и учења одраслих - 18. мај (субота)
Модул 2: Подстицање одраслих на учење - 19. мај (недеља),
Модул 3: Методе и технике у образовању одраслих - 25. мај (субота)
Модул 4: Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих - 26. мај (недеља)
Модул 5: Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих - 01. јун (субота).

Трајање појединачног програма: 16 часова
Начин рада: а) 8 часова обуке;
б) 8 часова вођеног самосталног учења
Величина групе: 8 учесника
Место реализације: Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд
Цена по појединачном програму: 6.300 динара по учеснику (y цену је укључен ПДВ, а нису укључени путни трошкови; освежење и исхрана су у сопственој режији кандидата)
Начин пријављивања:
Заинтересовани се могу пријавити за похађање програма слањем обрасца пријаве на адресу: jpoaorganizacija@gmail.com


Овде можете преузети образац.
↑↑↑