Институт за педагогију и андрагогију - Услуге и примењени пројекти

УСЛУГЕ И ПРИМЕЊЕНИ ПРОЈЕКТИ

У оквиру Института до сада је реализовано пет примењених пројеката, који су резултирали: израдом нових модела образовног рада на различитим нивоима образовања, успостављањем нових организационих облика васпитно-образовног рада и новим образовним програмима, верификованим од стране Министарства просвете.

Сарадници Института су обављали експертске послове приликом: реформе различитих нивоа образовања, увођења нових васпитно-образовних програма, израде програма за усавршавање васпитача, наставника и кадрова из других области, процене програма за усавршавање васпитача, наставника и кадрова из других области, реализације различитих врста обука (у земљи и иностранству), израде различитих врста приручника и друге стручне литературе намењене запосленима у области васпитања и образовања, као и приликом доношења законских решења у области васпитања и образовања.

↑↑↑