Институт за психологију – Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Институт за психологију је као издавач или суиздавач објавио велики број монографија у којима су представљени резултати реализованих истраживачких пројеката.
Институт је издавач и часописа Психолошка истраживања. Посебан део издавачке делатности чине и зборници са научних скупова чији је Институт био организатор или суорганизатор.

 

 1. Борислав Стевановић, Чедомир Драгићевић, Иван Штајнбергер, Александар Буквић, Израда вербалне серије - теста за испитивање опште интелектуалне способности, Институт за психологију, Београд 1966.
 2. Александар Буквић, Иван Штајнбергер, Чеда Драгичевић, Ревизија ревидиране серије »Бета«, Институт за психологију, Београд 1966. (латиница)
 3. Никола Рот, Ненад Хавелка, Национална везаност и вредности код средњошколске омладине, Институт за психологију и Институт друштвених наука, Београд 1973.
 4. Ivan Ivić, Aleksandra Marjanović (ed.), Traditional games and children of today, OMEP – World Organization for Early Childhood Education in collaboration with Yugoslav National Committee of OMEP and Institute of Psychology, Belgrade 1986.
 5. Сулејман Хрњица, Рани интервентни програми за децу са сметњама у развоју у Југославији, Институт за психологију и ЗДЗ, Београд 1989. (латиница)
 6. Ненад Хавелка (ур.), Ефекти основног школовања, Институт за психологију, Београд 1990. (латиница)
 7. Лидија Вучић, Вера Смиљанић, Библиографија радова из развојне и педагошке психологије у Југославији (1945 - 1982), Институт за психологију и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд 1992. (латиница)
 8. Бора Кузмановић (ур.), Студентски протест 1992, Институт за психологију и Плато, Београд 1993. (латиница)
 9. Надежда Игњатовић-Савић, Чувари осмеха 1: Психолошке радионице за подстицање развоја деце (а и одраслих), Институт за психологију, Београд 1993. (латиница)
 10. Надежда Игњатовић-Савић, Чувари осмеха 2: Психолошке радионице за старије основце, Институт за психологију, Београд 1993. (латиница)
 11. Светлана Чизмић, Радојица Бојановић, Иван Штајнбергер, Ивана Петровић, Психологија и менаџмент, Институт за психологију, Београд 1995. (латиница)
 12. Гордана Јовановић, Фројд и модерна субјективност, Светови, Нови Сад, Институт за психологију, Београд 1997. (латиница)
 13. Јелена Срна, Бити или не бити – студија самоубилаштва младих, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 1997. (латиница)
 14. Марија Митић, Породица и стрес – између пораза и наде, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 1997. (латиница)
 15. Александар Бауцал, Когнитивни развој - когнитивно-информацијски приступ, Институт за психологију, Београд 1998. (латиница)
 16. Тинде Ковач-Церовић, Како знати боље – развој метакогниције у свакодневном односу мајке и детета, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 1998. (латиница)
 17. Жарко Требјешанин и сарадници, Психосоцијалне последице рата на децу и родитеље, Институт за психологију, Београд 1999. (латиница)
 18. Жарко Требјешанин и сарадници, Најстрашније је кад отрују облак – како деца Србије виде рат и мир, Институт за психологију, Београд 1999. (латиница)
 19. Јован Мирић, Развој моралног мишљења, Калеком, Институт за психологију, Београд 2001. (латиница)
 20. Горјана Литвиновић, Човек између историјског и личног времена, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 2001. (латиница)
 21. Татјана Вукосављевић-Гвозден, Емпатија и слика о себи, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 2002. (латиница)
 22. Бора Кузмановић (ур.), Деца без родитељског старања, Институт за психологију и Save the Children,UK, Београд 2002. (латиница)
 23. Зора Крњаић, Интелектуална надареност младих, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 2002. (латиница)
 24. Иван Ивић, Ана Пешикан и Слободанка Антић, Активно учење 2, Институт за психологију, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Министарство за просвјету и науку Црне Горе, Београд 2003. (ћирилица)
 25. Горан Кнежевић, Корени аморалности, Центар за примењену психологију, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Институт за психологију, Београд 2003. (латиница)
 26. Дијана Плут, Уџбеник као културно – потпорни систем, Завод за уџбенике и наставна средства, Институт за психологију, Београд 2003. (ћирилица)
 27. Сулејман Хрњица (ур.), Школа по мери детета, Институт за психологију, Save the Children, UK, Београд 2004. (латиница)
 28. Дијана Плут, Зора Крњаић (ур.), Образовање и друштвена криза: документ о једном времену, Институт за психологију, ИП Жарко Албуљ, Београд 2004. (латиница)
 29. Вера Рајовић, Психо-социјалне детерминанте развоја и учења ментално ретардиране деце, Институт за психологију, Београд 2004. (латиница)
 30. Слободанка Антић, Ратко Јанков, Ана Пешикан (ур.), Како приближити деци природне науке кроз активно учење, Институт за психологију, Београд 2005. (латиница)
 31. Небојша Петровић, Психолошке основе помирења између Срба, Хрвата и Бошњака, Институт за психологију, Документациони центар Ратови 1991 – 1999, Београд 2005. (латиница)
 32. Светлана Чизмић, Људски фактор – основи инжењерске психологије, Институт за психологију, Београд 2006. (латиница)
 33. Ана Алтарас, Даровитост и подбацивање, Мали Немо, Панчево, Институт за психологију, Друштво психолога Србије, Београд 2006. (латиница)
 34. Група аутора, Култура критичког мишљења – теоријско заснивање и импликације за наставу, Институт за психологију, Центар за примењену психологију, Београд 2007. (ћирилица)
 35. Дијана Плут (ур.), Квалитет уџбеника за млађи школски узраст, Институт за психологију, Београд 2007. (ћирилица)
 36. Ивана Степановић, Мишљење у адолесценцији – развојни ток и улога породице, Институт за психологију, Београд 2007. (латиница)
 37. Дијана Плут, Драган Попадић, У лавиринту насиља – истраживање насиља у установама за децу без родитељског старања, Институт за психологију, Save the Children, UK, Београд 2007. (латиница)
 38. Слободанка Антић Јанковић, Радмила Гошовић, Вида Граховац, Зора Крњајић, Душанка Лазаревић, Јасмина Московљевић, Драгица Павловић Бабић, Јелена Пешић, Дијана Плут, Ивана Степановић, Култура критичког мишљења – теоријско заснивање и импликације за наставу, Институт за психологију, Центар за примењену психологију, Београд 2007.
 39. Јелена Пешић, Критичко мишљење – од логике до еманципаторне рационалности, Институт за психологију, Београд 2008.
 40. Драган Попадић, Насиље у школама, Институт за психологију, UNICEF, Београд 2009.
 41. Александар Бауцал, Драгица Павловић Бабић, Квалитет и праведност образовања у Србији – образовне шансе сиромашних, Министарство просвете Републике Србије, Институт за психологију, Београд 2009.
 42. Слободанка Антић, Кооперативно учење – модели, потенцијали, ограничења, Институт за психологију, Београд 2010.
 43. Александар Бауцал, Драгица Павловић Бабић, Научи ме да мислим, научи ме да учим PISA 2009 у Србији: први резултати, Институт за психологију, Центар за примењену психологију, Београд 2011.
 44. Aleksandar Baucal, Francesco Arcidiacono, Nevena Buđevac (Editors), Studying interaction in different contexts: A qualitative view, Institute of Psychology, Belgrade 2011.
 45. Александар Бауцал (уредник), Стандарди за развој и учење деце раних узраста у Србији, Институт за психологију, UNICEF, Београд 2012.
Психолошка истраживања

Часопис Психолошка истраживања почео је да излази 1976. године као публикација у којој су приказивани пре свега резултати истраживачких пројеката Института за психологију. До 2002. године часопис је излазио сваке друге (понекад и треће) године, а свеске су углавном пратиле циклусе појединих пројеката. Од 2002. до 2004. године часопис излази редовно (један број годишње), а након тога је привремено прекинуто излажење (улогу Психолошких истраживања преузели су у том периоду тематски зборници и часописи).

После шест година паузе, од јуна 2010. године Психолошка истраживања поново излазе. У часопису ће се објављивати различити типови текстова који се на психолошки начин и психолошком методологијом баве друштвено релевантним феноменима и који су намењени пре свега научној заједници. То значи да текстови морају бити написани према стандардима који важе за научне текстове из области психологије. Ови стандарди приказани су у Упутству за ауторе.

Часопис излази двапут годишње.

Извод из актуелног броја часописа (Психолошка истраживања, вол. 17, број 2, децембар 2014) можете преузети овде. Актуелни број часописа у целини је доступан на сајту www.komunikacija.org.rs, и то на www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/Psiholoska%20istrazivanja/XVII_2/index_html?stdlang=ser_lat.

 

 1. Лидија Вучић, Ненад Хавелка (уредници), Психолошка истраживања 1, Институт за психологију, Београд 1976. (латиница)
 2. Ненад Хавелка, Лидија Вучић (уредници), Психолошка истраживања 2: Способности, стваралаштво и учење, Институт за психологију, Београд 1980. (латиница)
 3. Лидија Вучић, Ненад Хавелка (уредници), Психолошка истраживања 3: Социјализација, мотивација за рад и ментално здравље, Институт за психологију, Београд 1984. (латиница)
 4. Ана Пешикан, Александар Костић, Светлана Ђурић (уредници), Психолошка истраживања 4, Институт за психологију, Београд 1990. (латиница)
 5. Jосип Бергер, Марија Митић, Татјана Вукосављевић (уредници), Психолошка истраживања 5: Клиничко-психолошке теме, Институт за психологију, Београд 1992. (латиница)
 6. Драгица Павловић, Нада Савић-Игњатовић, Предраг Огњеновић (уредници), Психолошка истраживања 6: Блок I – Деца, ми и рат; Блок II – Психологија уметности, Институт за психологију, Београд 1994. (латиница)
 7. Драган Попадић (уредник), Психолошка истраживања 7: Промене вредности и вредносних оријентација младих, Институт за психологију, Београд 1995. (латиница)
 8. Дијана Плут, Ненад Хавелка, Гордана Јовановић (уредници), Психолошка истраживања 8: 35 година Института за психологију, Институт за психологију, Београд 1997. (латиница)
 9. Светлана Чизмић, Дијана Плут (уреднице), Психолошка истраживања 9: Блок I – Избор актуалних проблема у психологији рада код нас; Блок II – Истраживања у педагошкој и развојној психологији, Институт за психологију, Београд 1997. (латиница)
 10. Слободан Марковић, Дијана Плут (уредници), Психолошка истраживања 10: Блок I – Визуелна перцепција; Блок II – Когнитивни процеси, Институт за психологију, Београд 1999. (латиница)
 11. Слободан Марковић (уредник), Психолошка истраживања 11-12: Блок I – Перцепција; Блок II – Когнитивна психологија, Институт за психологију, Београд 2002. (латиница)
 12. Драган Попадић (уредник), Психолошка истраживања 13: Студентски протест 96/97, Институт за психологију, Београд 2003. (латиница)
 13. Слободан Марковић (уредник), Психолошка истраживања 14: Блок I – Психологија опажања; Блок II – Психолингвистика; Блок III – Меморија, Институт за психологију, Београд 2004. (српски - латиница, и енглески)
 14. Психолошка истраживања, вол. 13, број 1, јун 2010.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 15. Психолошка истраживања, вол. 13, број 2, децембар 2010.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 16. Психолошка истраживања, вол. 14, број 1, јун 2011.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 17. Психолошка истраживања, вол. 14, број 2, децембар 2011.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 18. Психолошка истраживања, вол. 15, број 1, јун 2012.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 19. Психолошка истраживања, вол. 15, број 2, децембар 2012.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 20. Психолошка истраживања, вол. 16, број 1, јун 2013.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 21. Психолошка истраживања, вол. 16, број 2, децембар 2013.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 22. Психолошка истраживања, вол. 17, број 1, јун 2014.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

 23. Психолошка истраживања, вол. 17, број 2, децембар 2014.
  (Број је у целини доступан на www.komunikacija.org.rs)

Зборници са скупова
 1. Константин Момировић (приређивач), Реалност психолошких конструката, Едиција: Симпозијум, бр. 1, Институт за психологију, Институт за социолошка и криминолошка истраживања, Београд 1998. (латиница)
 2. Бора Кузмановић, Зора Крњаић (уредници), Емпиријска истраживања у психологији 2006 – зборник радова, Институт за психологију, Београд 2006. (латиница)
↑↑↑