Институт за психологију – Запослени и сарадници

ЗАПОСЛЕНИ И САРАДНИЦИ

 

Управник Института: др Зора Крњајић, виши научни сарадник
Председник Већа Института:др Даринка Анђелковић, научни сарадник
Секретар Института:
Kontakt osoba: Анђела Караџић Е-пошта: instpsi@f.bg.ac.rs

 

СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ

др Зора Крњаић, виши научни сарадник
др Љиљана Лазаревић, виши научни сарадник
др Наташа Симић, виши научни сарадник
др Даринка Анђелковић, научни сарадник
др Марина Виденовић, научни сарадник
др Марко Живановић, научни сарадник
др Маша Поповић, научни сарадник
Милана Рајић, истраживач сарадник
Кристина Мојовић Здравковић, истраживач сарадник

 

САРАДНИЦИ

Сарадници са Одељења за психологију Филозофског факултета на пројекту Идентификација, мерење и развој когнитивних и емоционалних компетенција важних друштву оријентисаном на европске интеграције:

др Бора Кузмановић, редовни професор
др Гордана Јовановић, редовни професор
др Драган Попадић, редовни професор
др Јелена Срна, редовни професор
др Светлана Чизмић, редовни професор
др Иван Ивић, редовни професор у пензији
др Александер Бауцал, ванредни професор
др Ана Пешикан, ванредни професор
др Вера Рајовић, ванредни професор
др Горан Кнежевић, ванредни професор (руководилац пројекта)
др Јован Мирић, ванредни професор
др Миланко Чабаркапа, ванредни професор
др Миросава Ђуришић-Бојановић, ванредни професор
др Небојша Петровић, ванредни професор
др Татјана Вукосављевић-Гвозден, ванредни професор
др Александар Димитријевић, доцент
др Ана Алтарас Димитријевић, доцент
др Борјанка Батинић, доцент
др Горан Опачић, доцент
др Данијела Петровић, доцент
др Данка Пурић, доцент
др Ивана Петровић, доцент
др Ирис Жежељ, доцент
др Ксенија Крстић, доцент
др Лазар Тењовић, доцент
др Милица Вукелић, доцент
др Биљана Станковић, асистент
др Зорана Јолић Марјановић, асистент
Витомир Јовановић, сарадник у настави
Маша Павловић, истраживач-сарадник
Оља Јовановић, истраживач-сарадник


Сарадници ван Филозофског факултета

Бланка Богуновић, Факултет музичке уметности у Београду
Слободанка Антић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Душанка Лазаревић, Факултет спорта и физичког васпитања у Београду
Јасмина Московљевић Поповић, Филолошки факултет у Београду
Наташа Ханак, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Весна Петровић, Педагошки факултет у Јагодини
Милош Бајчетић, Медицински факултет у Београду
Софија Пекић Quarrie, Пољопривредни факултет у Београду
Весна Полексић, Пољопривредни факултет у Београду
Steve Quarie, Биолошки факултет у Београду (у пензији)
Данка Савић, Институт за нуклеарне науке Винча
Благица Златковић, Учитељски факултет, Врање
Предраг Теовановић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду

↑↑↑