Институт за психологију – Библиотека

БИБЛИОТЕКА

Библиотечки фонд Института за психологију налази се у саставу Библиотеке Одељења за психологију, где су књиге на располагању сарадницима Института, али и осталим корисницима Библиотеке Одељења (запосленима на Филозофском факултету, студентима).

↑↑↑