Институт за филозофију - Сарадници

САРАДНИЦИ

Своју истраживачку делатност Институт за филозофију обавља кроз сарадњу са наставницима и сарадницима Одељења за филозофију и њихово учешће на пројекту Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци.

↑↑↑