Институт за филозофију - Пројекти

ПРОЈЕКТИ

Институт за филозофију је тренутно носилац пројекта Министарства за науку и технолошки развој Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци. Пројекат је усмерен на истраживање широке лепезе филозофских проблема који улазе у домен како теоријске, тако и практичне филозофије. Предвиђено је да траје од 2006. до 2010. године, а окупља 21 истраживача, углавном наставнике и сараднике са Одељења за филозофију, али и мањи број спољних сарадника.


Руководилац пројекта је проф. др Јован Бабић.

↑↑↑