Институт за филозофију - Електронске публикације

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Институт покреће едицију електронских издања у области филозофије која ће укључивати ауторска дела домаћих и страних аутора, као и преводе релевантних дела. Сва издања су доступна без накнаде и могу да се преузму у pdf формату. Сва издања имају одговарајући DOI број, као и e-ISBN каталошки (CIP) број. Наша је жеља да издања буду доступна што ширем броју читалаца.

  1. Epistemologie francaise – French epistemology, Ivan Vuković, Arnaud Francois, ISBN 978-86-88803-90-8 (PDF 1.8 MB)
  2. The curious case of other minds - Philosophical and psychological approaches to social cognition and theories of autism, Ljiljana Radenović, ISBN 978-86-88803-97-7 (PDF 1.28 MB)
  3. Белешке из логике. Потпуност, компактност и последице, Милош Аџић, ISBN 978-86-6427-214-8 (PDF 0.98 MB)
  4. Metanormativni problem, Воин Милевски, ISBN 978-86-6427-237-7 (PDF 1.08 MB)
  5. Језик, контекст и знање, Живан Лазовић, ISBN 978-86-6427-256-8
  6. Archeological Theory at the Edge(s), Сташа Бабић, Моника Милосављевић, ISBN 978-86-6427-212-4
↑↑↑