Институт за филозофију - Електронске публикације

ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

Институт покреће едицију електронских издања у области филозофије која ће укључивати ауторска дела домаћих и страних аутора, као и преводе релевантних дела. Сва издања су доступна без накнаде и могу да се преузму у pdf формату. Сва издања имају одговарајући DOI број, као и e-ISBN каталошки (CIP) број. Наша је жеља да издања буду доступна што ширем броју читалаца.

  1. Epistemologie francaise – French epistemology, Ivan Vuković, Arnaud Francois, ISBN 978-86-88803-90-8 (PDF 1.8 MB)
  2. The curious case of other minds - Philosophical and psychological approaches to social cognition and theories of autism, Ljiljana Radenović, ISBN 978-86-88803-97-7 (PDF 1.28 MB)
↑↑↑