Институт за филозофију - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Институт је 1997. године покренуо сопствену издавачку делатност, која је до сада резултирала са 27 монографија. Такође, у оквиру Института се објављује и часопис Филозофски годишњак – гласник Института за филозофију Филозофског факултета у Београду, у чијем финансирању учествује Министарство за науку и технолошки развој. Гласник излази једном годишње на око 200-300 страница у тиражу 300-500 примерака. До сада су, почев од 1988. године, објављена 22 броја. Главни и одговорни уредник Гласника је проф. др Живан Лазовић.

 

 1. Станиша Новаковић (приређивач), Филозофија науке у првој половини XX века, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 1997.
 2. Марчело Пера и Вилијем П. Ши (приређивачи), Уверавајућа наука. Вештина научне реторике, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 1998.
 3. Станиша Новаковић (приређивач), Научни реализам и антиреализам у савременој методологији, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 1998.
 4. Драго Ђурић, Време и дух. Хегелова филозофија историје и филозофије, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 1998.
 5. Александар Гордић, Наука, рационалност и историја. Лакатошева методологија научноистраживачких програма, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 1998.
 6. Јован Аранђеловић, Списи савремених српских филозофа. Књига I, Огледи, осврти и критике, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2001.
 7. Дивна Вуксановић, Барокни дух у савременој филозофији. Бењамин-Адорно-Блох, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2001.
 8. Лари Лаудан, Прогрес и његови проблеми. Ка једној теорији научног раста, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2001.
 9. Станиша Новаковић, Савремена улога и организација науке. Изабрани радови, Књига I, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2001.
 10. Станиша Новаковић, Филозофија, метод и развој научног сазнања. Изабрани радови, Књига II, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2001.
 11. Јован Аранђеловић, Студије о индукцији и вероватноћи, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2002.
 12. Станиша Новаковић, Однос науке и метафизике у савременој аналитичкој филозофији, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2002.
 13. Јелена Берберовић, Главни правци аналитичке филозофије у XX вијеку, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2002.
 14. Вилијем Х. Њутн-Смит, Рационалност науке, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2002.
 15. Јован Аранђеловић, Повесно мишљење и епохална свест, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2003.
 16. Раде Калик, Филозофија обичног језика, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2003.
 17. Јован Аранђеловић, Списи савремених српских филозофа. Књига II, Огледи, осврти и критике, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 18. Драго Ђурић, Бивствовање и филозофија код Аристотела и Хегела, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 19. Радмила Шајковић, Огледи о нововековној европској филозофији, I-II, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 20. Александар Крон и Станиша Новаковић (приређивачи), Реализам, натурализам и емпиризам, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 21. Александар Крон, Савремена филозофија логике и математике, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 22. Александра Крон, Методологија и филозофија науке, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2004.
 23. Светозар Синђелић, Релативност научне рационалности, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2005.
 24. Светлана Књазев-Адамовић, Филозофски портрети, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2005.
 25. Јелена Берберовић, Рационалности и језик. Огледи из савремене филозофије, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2005.
 26. Александра Зорић (приређивач), Теорије индукције у двадесетом веку, Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду, Београд 2005.
 1. Филозофски годишњак 1, Београд 1988.
 2. Филозофски годишњак 2, Београд 1989.
 3. Филозофски годишњак 3, Београд 1990.
 4. Филозофски годишњак 4, Београд 1991.
 5. Филозофски годишњак 5, Београд 1992.
 6. Филозофски годишњак 6, Београд 1993.
 7. Филозофски годишњак 7, Београд 1994.
 8. Филозофски годишњак 8, Београд 1995.
 9. Филозофски годишњак 9, Београд 1996.
 10. Филозофски годишњак 10, Београд 1997.
 11. Филозофски годишњак 11, Београд 1998.
 12. Филозофски годишњак 12, Београд 1999.
 13. Филозофски годишњак 13, Београд 2000.
 14. Филозофски годишњак 14, Београд 2001.
 15. Филозофски годишњак 15, Београд 2002.
 16. Филозофски годишњак 16, Београд 2003.
 17. Филозофски годишњак 17, Београд 2004.
 18. Филозофски годишњак 18, Београд 2005.
 19. Филозофски годишњак 19, Београд 2006.
 20. Филозофски годишњак 20, Београд 2007.
 21. Филозофски годишњак 21, Београд 2008.
 22. Филозофски годишњак 21 Supplement, Београд 2009.
 23. Филозофски годишњак 22, Београд 2009.
↑↑↑