Институт за филозофију - Библиотека

БИБЛИОТЕКА

Фонд Библиотеке Института за филозофију садржи претежно специјалистичку литературу из историје филозофије, разних области савремене филозофије и логике. Он броји око 2500 књига и стоји на располагању искључиво наставном особљу Одељења за филозофију, како за потребе реализације наставе тако за потребе научноистраживачког рада.

↑↑↑