Институт за етнологију и антропологију - Запослени

ЗАПОСЛЕНИ ИНСТИТУТА

др Драгана Антонијевић, редовни професор, управник Института

др Љубица Милосављевић, виши научни сарадник, секретар Института


др Ана Банић Грубишић, виши научни сарадник

др Богдан Дражета, научни сарадник

др Владимира Илић, научни сарадник

др Јелена Ћуковић, научни сарадник

др Ивана Гачановић, научни сарадник

Катарина Митровић, истраживач-сарадник

др Марија Брујић, виши научни сарадник

др Марија Ајдук, виши научни сарадник

др Марко Пишев, виши научни сарадник

др Младен Стајић, научни сарадник

др Нина Куленовић, виши научни сарадник

↑↑↑