Институт за етнологију и антропологију - Пројекти

ПРОЈЕКТИ

У претходном пројекатском циклусу, Институт је, као Центар за етнолошка и антрополошка истраживања, реализовао пројекат Културни идентитети у процесима европске интеграције и регионализације, који је финансирало Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије. Као резултат рада на том пројекту, одбрањено је више магистарских и докторских дисертација, објављен је значајан број научних монографија, као и више десетина научних радова, уз учешће истраживача на научним скуповима у земљи и иностранству.

У актуелном пројекатском циклусу, сарадници Института ангажовани су на неколико пројеката, које финансира Министарство науке и технолошког развоја Републике Србије: Антрополошко проучавање Србије: од културног наслеђа до модерног друштва, Идентитетске политике Европске уније: прилагођавање и примена у Републици Србији, Трансформација културних идентитета у савременој Србији и Европска унија.

↑↑↑