Институт за етнологију и антропологију - Остали видови делатности

ОСТАЛИ ВИДОВИ ДЕЛАТНОСТИ

Најновију делатност Института (у време њеног покретања: Центра) представља организовање семинара Антрополошка агора. Семинар је почео са радом у летњем семестру школске 2008/09. године а његови учесници су колеге и колегинице који се баве етнолошким и антрополошким истраживањима као својом основном професионалном и дисциплинарном делатношћу, а који говоре о начину осмишљавања, организовања, спровођења оних истраживања и њиховој методологији научног обавештавања и објашњавања, која су управо резултовала неким капиталним исходом, или би то требало да уследи у непосредној будућности, попут магистарских и докторских теза или научних монографија.

У децембру 2009. године Институт (у то време: Центар) је, заједно са Одељењем за етнологију и антропологију, организовао научни скуп Наш свет, други светови. Антропологија, научна фантастика и културни идентитети, а у новембру 2010. године, у истој организацији, одржан је скуп под називом Култура идентитета. Антропологија, религије и алтернативне религије.

↑↑↑