Институт за етнологију и антропологију - Публикације

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Почев од 2006. године, Институт (у то време: Центар) је развио и сопствену издавачку делатност и објављује часопис Антропологија, који је излазио два, а од 2009. године и три пута годишње. Већ након прве године излажења, на основу задовољавања задатих критеријума, часопис се нашао на листи Матичног одбора Министарства. Антропологија објављује оригиналне научне радове, хронике дисциплинарно релевантних збивања, научне критике и полемике, као и приказе научних и стручних монографија и зборника радова, водећи рачуна о томе да сваки прилог, на известан начин, представља теоријски, методолошки, аналитички, интерпретативни, критички или полемички допринос антрополошкој проблематици.

Бројеви часописа су доступни на www.anthroserbia.org.

↑↑↑