Педагогија

Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
Посебне педагошке дисциплине,
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 5
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Милан Станчићванредни професор
др Владета Милиндоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1-3
Број бодова: 10.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑