Педагогија

Управљање у образовању
Предавачи: др Емина Хебибванредни професор
Мирјана Сенић Ружићасистент
изборни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑