Педагогија

Приступи у образовању наставника
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
др Наташа Вујисић-Живковићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: презентација и одбрана истраживачког рада
Постојећи курсеви:
↑↑↑