Педагогија

Курс:
Школска пракса 1 (мастер)
У оквиру предмета: Школска пракса 1
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Вера Рајовићванредни професор у пензији
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Информисање о надлежностима различитих органа у школи, о структури запослених на нивоу школе, школском и годишњем програму рада; Информисање о законским и подзаконским актима, документима и стратегијама у области образовања; Информисање о процедурама и динамици извођења праћење и вредновање квалитета образовно-васпитне делатности на нивоу школе; Анализа послова и улога наставника у школи; Интервју са једним наставником на тему индивидуалних разлика међу ученицима; Опсервација часова.
Циљ изучавања курса: Оспособити студенте да, кроз учествовање у животу школе, продубе разумевање комплексности послова и улога наставника и боље се упознају са функционисањем школе као система, улогама свих запослених у школи и значају школских документа.
Предуслови за полагање: ---
Облици наставе: Учење кроз учешће у школском животу : разговор са релевантним актерима, систематску опсервацију, прегледaње и анализу докумената; Рад у пару;
↑↑↑