Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Buchberger, F., Campos, B. P., Kallos, D., Stephenson, J. (2000): Зелена књига о образовању наставника у Европи, Београд.
Вујисић-Живковић, Н. (2005): Педагошко образовање наставника, Београд, Задужбина Андрејевић.
Елиот, Џ. (2006): "Професионално образовање наставника и развијање компетенција", Педагогија, Београд, бр.4, 431-441.
Zeichner, K., Liston, D. (1996): Reflective Teaching, New Jersey, LEA.
Korthagen, F. A. J. (2001): Linking practice and Theory, London, LEA, 1-31, 51-68.
Пешић, М. (1998): Педагогија у акцији, Београд, ИПА, Филозофкси факултет у Београду, 59-74, 143-164.
Рајовић, В., Радуловић, Л. (2000): "Идеје за нови приступ образовању наставника", Настава и васпитање, Београд, бр.4, 626-636.
Fenstermacher, G. D. (2000): "The knower and the known: the nature of knowledge in research on teaching", in Hammond, L. (ed), Review of Research in England, AREA, Washington, p3, 55p
Smyth, J., ed. (1995), Critical Discourses on Teacher Development, London, Cassell.
Schön, D. (1987), Educating the Reflective Practitioner, San Francisco, Jossey-Bass, 1-41, 303-326.
↑↑↑