Педагогија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Специфичности васпитног процеса у различитим фазама породичног циклуса

2. недеља
предавање - Васпитање у породици са малим дететом, I део

3. недеља
предавање - Васпитање у породици са малим дететом, II део

4. недеља
пројекат - Презентација семинарског рада и групна дискусија

5. недеља
пројекат - Избор и образложење проблема истраживања

6. недеља
предавање - Васпитање у породици са предшколским дететом, I део

7. недеља
предавање - Васпитање у породици са предшколским дететом, II део

8. недеља
пројекат - Презентација семинарског рада и групна дискусија

9. недеља
предавање - Васпитање у породици са школским дететом, I део
Васпитање у породици са школским дететом, II део

10. недеља
предавање - Васпитање у породици са школским дететом, II део

11. недеља
пројекат - Презентација семинарског рада и групна дискусија

12. недеља
пројекат - Преглед релевантне литературе – теоријске и истраживачке, I део

13. недеља
пројекат - Преглед релевантне литературе – теоријске и истраживачке, II део

14. недеља
предавање - Васпитање и адолесценција, I део

15. недеља
предавање - Васпитање и адолесценција, II део

16. недеља
пројекат - Презентација семинарског рада и групна дискусија

17. недеља
пројекат - Образложење хипотеза истраживања

18. недеља
предавање - Дозвола за одрастање, I део

19. недеља
предавање - Дозвола за одрастање, II део

20. недеља
пројекат - Презентација семинарског рада и групна дискусија

21. недеља
- - Колоквијум

22. недеља
- - Анализа и дискусија постигнућа на колоквијуму

23. недеља
пројекат - Методолошки план истраживања

24. недеља
предавање - Методологија развоја и евалуације образовних програма за породицу

25. недеља
предавање - Превентивно-развојни образовни програми за породицу

26. недеља
предавање - Компензацијско-корективни образовни програми за породицу

27. недеља
предавање - Образовни програми за породицу фокусирани на проблем, I део

28. недеља
предавање - Образовни програми за породицу фокусирани на проблем, II део

29. недеља
- - Припрема за полагање завршног испита

30. недеља
- - Полагање завршног испита
↑↑↑