Master program za obrazovanje predmetnih nastavnika - TEMPUS MASTS 511170

Мастер програм „Образовање наставника предметне наставе”

TEMPUS MASTS 511170 (MASTS 511170-TEMPUS-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR)

 

TEMPUS MASTS (Master Programme for Subject Teachers in Serbia) је један од пројеката који се реализују у Србији ради реформисања различитих области образовања, а који има за циљ развој мастер програма за образовање предметних наставника, будући да:

  • су наставници главни агенси сваке промене у образовном систему,
  • Закон o основама система васпитања и образовања прописује нове услове за запошљавање наставника у школама, који ступају на снагу од школске 2012/2013 (члан 8, члан 179).

Бројне студије су показале да постигнуће ученика у школи, па и успех образовног система у целини, у великој мери зависи од педагошко-психолошко-методичких компетенција наставника. Нажалост, у многим државама, па и нашој, образовањем наставника традиционално доминирају програми усмерени на стицање академског знања, док су педагошка знања углавном запостављена или се усвајају из застарелих извора, без повезивања са праксом. Након студија и врло мало претходне праксе наставници долазе у школу недовољно припремљени за рад, те се у развоју својих професионалних компетенција највише ослањају на савете колега и лично искуство. Стога, они разумевање своје професионалне улоге често своде на улогу експерта за предмет који предају, заборављајући да треба да буду и педагошки и дидактички експерти.

Како би Србија осигурала што боље образовање, донете су нове законске одредбе које ступају на снагу школске 2012/2013. године, а према којим сваки будући наставник, уколико жели да се запосли у школи, мора да има завршене мастер студије и остварених 30 ЕСПБ из педагошко-психолошко-методичке групе предмета, као и 6 ЕСПБ праксе у школи. Имајући то у виду циљ ТEMPUS IV MASTS пројекта је да се развије флексибилни, интердисциплинарни програм мастер студија (60 ЕСПБ) за образовање предметних наставника и истовремено усклади и регулише статус наставничке професије у Србији.

Преузмите брошуру о студијском програму на Универзитету у Београду: www.f.bg.ac.rs/files/centar_za_obrazovanje_nastavnika/MASTS_brosura.pdf

Уколико желите да се пријавите на мејлинг листу у вези са програмом образовања наставника предметне наставе и добијате поруке о важним новостима, можете то учинити овде: http://www.us4.list-manage1.com/subscribe?u=e3c130f6bc4d675708b2ec4c8&id=cbc69af120

 

↑↑↑