Elektronska izdanja

Migrations in Visual Art

Зборник радова Migrations in Visual Art, у серији The Pontes academici book seriesса са 3. међународне конференције PhD студената и недавно промовисаних доктора наука Миграције у визуелној култури, одржане на Филозофском факултету Универзитета у Београду од 8. до 10. септембра 2016. године.

Уредници зборника су: проф. др Јелена Ердељан, проф. др Мартин Герм, проф. др Ивана Пријатељ Павичић и проф. др Марина Вицеља Матијашић. Уреднички одбор чине: проф. др. Бранка Каленић Рамшак, проф. др. Мартин Герм (Љубљана), проф. др. Марина Вицеља Матијашић, проф. др Наташа Лах, (Ријека), проф. др. Александар Јакир, проф. др. Ивана Пријатељ Павичић (Сплит), проф. др. Ненад Макуљевић, проф. др. Иван Стевовић (Београд).

Суиздавачи зборника су Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Филозофски факултет Универзитета у Ријеци и Филозофски факултет Универзитета у Сплиту.

Зборник је доступан у дигиталном формату на web страници:
https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/122

Преузимање зборника је бесплатно.

↑↑↑