Кабинет за стране језике - наставници

НАСТАВНИЦИ

Наставу страних језика изводе следећи наставници:

Енглески језик:

др Вера Ошмјански, доцент
(за студенте I и II године Одељења за филозофију и социологију)

мр Нина Влаховић, наставник страног језика
(за студенте Одељења за историју, етнологију и антропологију, и класичне науке)

Милица Стојановић, наставник страног језика
(за студенте Одељења за историју уметности и археологију)

мр Ана Поповић Пецић, наставник страног језика
(за студенте I године Одељења за педагогију, андрагогију, и студенте II године Одељења за психологију, педагогију и андрагогију)

Маја Стевановић, наставник страног језика
(за студенте I године Одељења за психологију, класичне науке, археологију и историју)


Руски језик: др Мирјана Адамовић, доцент
(за студенте свих одељења)

Француски језик: др Милица Мирић, ванредни професор
(за студенте свих одељења)

Немачки језик: др Катарина Кржељ, ванредни професор
(за студенте свих одељења)

Италијански језик: др Данијела Ђоровић, ванредни професор
(за студенте свих одељења)

Шпански језик: Анета Тривић, доцент
(за студенте свих одељења)

 

↑↑↑