Центар за теоријску археологију - Мисија

Центар за теоријску археологију

Мисија
  • да у нашој стручној јавности покрене и пружи институционални оквир за дебату о општим теоријским основама археолошког истраживања;
  • да промовише преиспитивање и унапређивање теоријских основа српске археологије;
  • да заговара нужност повезивања теоријских, методолошких и методских аспеката археологије.
↑↑↑