Центар за теоријску археологију - Сарадници

Центар за теоријску археологију

Сарадници

Сташа Бабић
https://f-bg.academia.edu/StasaBabic

Александар Бандовић
https://narodnimuzej.academia.edu/AleksandarBandović

Александар Бандовић
https://narodnimuzej.academia.edu/AleksandarBandović

Вера Васиљевић
https://bg.academia.edu/VeraVasiljevic

Иван Вранић
https://ai-rs.academia.edu/IvanVranic

Милена Гошић
https://fvm.academia.edu/MilenaGosic

Марко Јанковић
https://f-bg.academia.edu/MarkoJankovic

Зорица Кузмановић
https://bg.academia.edu/ZoricaKuzmanovic

Моника Милосављевић
https://bg.academia.edu/MonikaMilosavljevic

Владимир В. Михајловић
https://balkaninstitut.academia.edu/VladimirMihajlović

Владимир Д. Михајловић
https://ns.academia.edu/vladimirmihajlovic

Александар Палавестра
https://f-bg.academia.edu/AleksandarPalavestra

Наталија Ћосић
https://fvm.academia.edu/NatalijaCosic

Татјана Цвјетићанин
https://narodnimuzej.academia.edu/TatjanaCvjeticanin


Теодора Радишић
https://fvm.academia.edu/TeodoraRadišić


У раду ЦТА, велику подршку од оснивања давала је Радмила Балабан, а од недавно и Срђан Ракоњац, фотографијама ЦТА догађаја. Захваљујући њима, библиотека Одељења за археологију је постала простор за разговоре о књигама у организацији ЦТА. Као студент-волонтер, раду ЦТА помаже Пеђа Перић, студент археологије.

↑↑↑