Клуб студената педагогије

Kлуб Студената Педагогије (КСП)

Kлуб Студената Педагогије (КСП) је организација цивилног друштва и удружење студената педагогије Филозофског факултета Универзитета у Београду, основано у октобру 2012. године у намери остваривања сарадње међу студентима, заштитe права студената педагогије и промовисања педагогије као науке.

Од свог оснивања КСП је, осим учешћа у факултетским активностима, развијао пројектну сарадњу са локалним организацијама цивилног друштва које се баве педагошким темама (Пријатељи деце Србије, БАЗААРТ, Педагошко друштво Србије…), удружењима студената педагогије из Ниша и Новог Сада, као и са студентским организацијама из региона (Хрватска, Црна Гора, Босна и Херцеговина), чиме ја активно подстицао самоорганизовање, развијао и реализовао научно-истраживачку делатност и развио бројне пројекте у области васпитања и образовања.

Општи циљеви Клуба студената педагогије су:
• Унапређивање квалитета студија на студијској групи за педагогију Филозофског факултета у Београду, али и унапређивање квалитета студија у земљи и шире;
• Промовисање фер вредности студирања;
• Промовисање педагогије као науке;
• Успостављање сарадње са студентима педагогије на нашем и другим факултетима;
• Успостављање сарадње са стручњацима из области педагошке науке;
• Успостављање сарадње са другим студентским организацијама и организацијама цивилног друштва које се баве педагошким питањима;
• Оснаживање студената за реализацију пројеката на локалном, државном и националном нивоу.

 

↑↑↑