Издања

Основни ресурси у предуниверзитетском образовању у Србији

Ана Пешикан, Иван Ивић, Ратко Јанков

Година издања: 2013 .
Формат (цм): 24 цм
Број страна: 194

Књига која је пред вама није преглед статистичких података из образовања. Она је модел методолошког приступа у проучавању појединих образовних питања. Многи се варају када мисле да је довољно скупити статистичке податке и из њих прочитати о стању у образовном систему. Чак и да нам стоје на располагању усаглашени и потпуни статистички подаци о образовању, шта они заиста говоре мора се реконструисати, а не прочитати из цифара, табела и графикона. А за њихову реконструкцију потребно је добро познавање и разумевање образовних феномена. И то је кључна разлика између „читања образовних података“ и њиховог укрштања и повезивања са природом процеса о којима говоре. Ова студија демонстрира како се реконструише слика стања у образовању упркос недовољним, често непоузданим: и међусобно дисонантним подацима, а затим се, на основу тих анализа, нуде нова решења.

Монографија Основни ресурси у предуниверзитетском образовању у Србији је монографија која има теоријски и практични значај и може имати широк круг потенцијалних корисника. С једне стране, анализе дате у овој монографији могу бити корисне истраживачима који се баве образовањем, студентима група које се баве питањима образовања или се њихове делатности укрштају са образовним (нпр. педагогија, андрагогија, психологија, менаџмент у образовању, наставнички факултети итд.), а с друге, свима онима који се сусрећу са практичном страном ових питања, као што су Министарство просвете и науке, локалне власти у општинама, различите организације и институције у области образовања. Ова монографија може бити од интереса и наставном кадру, од вртића до универзитета, јер може да им пружи ширу слику поља у коме раде и да их заинтересује за даља проучавања образовних проблема.

 

Иван Ивић, редовни професор Филозофског факултета у Београду, водећи је развојни психолог и национални експерт за образовање у Србији, бившој Југославији и у међународним организацијама. Био је координатор евалуације целокупног образовног система у СРЈ, консултант Министарства образовања Грузије и члан UNESCO International Peer Group Review in Educational Evaluation. Био je министар културе и образовања у СРЈ (1991). Један је од координатора и главни аутор Стратегије развоја образовања у Србији 2020+.

ISBN 978-86-88803-13-7

↑↑↑