Центар за руске студије - Делатност и циљеви

Делатност и циљеви

Центар је академска и научна институција чији је циљ систематско изучавање Русије (Руске историје, друштва, културе и савремене руске политике); стварање научне и академске базе за упознавање студената и јавности са историјом Русије и савременом Русијом, које ће бити остварено кроз академске (наставне), научне и научно-истраживачке пројекте; и у складу са тим један од циљева Центра је рационализација знања и интересовања за руску историју и савремену Русију у српском друштву.

У тематском погледу планови Центра биће усмерени на систематско изучавање: политичке, друштвене и културне историје Русије (Руске империје; СССР; Руске федерације) [схваћену – у тематско–проблемском концептуалном оквиру – као историју Русије + гравитирајућа историја „великог лимитрофа“ + гравитирајућа историја Источне Европе (у 20. веку) – сагледана из „руског дискурса“]; на изучавање руско-српских (совјетско-југословенских) односа у модерно и савремено доба (са акцентом на проучавање друштвених, културних и политичких веза, контаката и међусобне перцепције); као и на проучавање савремене руске политике и друштва.

У хронолошком погледу академске и научне активности Центра обухватиће широк временски распон од 10. до 21. века – реч је о следећим периодима:

 • Рус и Русија (10-17. век)
 • Руска империја (18. век – 1917)
 • Руски 20. век: СССР (1917-1991/2000)
 • Савремена Русија (од 1991/2000 – 21. век)

Академска (наставна) делатност
 1. Академски програм – мастер „Руске студије“
 2. Модул „Руске студије“ на четвртој години студија историје
 3. Циклуси предавања / панел дискусија:
  • Циклус: „Модерна и савремена Русија“
  • Циклус: „Савремена истраживања Русије“
 4. Размена студената, доктораната и предавача са партнерским институцијама у Русији

Научна и научно-истраживачка делатност
 1. Организовање научних конференција и округлих столова
 2. Организовање и реализација научно-истраживачких пројеката

***

Научна и академска сарадња
 1. Координација постојећих пројеката:
  • Закључивање Договора о сарадњи са Универзитетом МГИМО Министарства иностраних послова Русије (у оквиру постојећег међууниверзитетског Уговора о сарадњи МГИМО и БУ
  • реализација размене студената и предавача у оквиру Договора о сарадњи са Универзитетом МГИМО
  • реализација пројекта: „Руска политика на Балкану и Србија (Југославија): 20 и 21 век“ – партнер: Факултет Међународних односа МГИМО)
 2. Успостављање научне сарадње са партнерским научним организацијама у Русији и Европи
 3. Успостављање научне сарадње у земљи
↑↑↑