Жан Моне модул Антропологија Европске уније

Жан Моне модул Антропологија Европске уније

Жан Моне модул "Антропологија Европске уније" (АЕУМ) је иновативни наставни пројекат чији је циљ да интегрише истраживања и наставне активности из антропологије Европске уније на Филозофском факултету, као и да ојача академски заснован дијалог оријентисан на јавне политике са заинтересованим странама ван академске заједнице (владине институције, цивилни сектор, медији, привреда и сл.).

АЕУМ се састоји од посебно осмишљених курсева и семинара, 5 ЕСПБ сваки („Антропологија Европске уније 1“ у првом, „Антропологија Европске уније 2“ у другом семестру и семинара о избору теме мастер тезе), у оквиру мастер академских студија етнологије и антропологије. Курсеви су отворени за слушање и полагање свим студентима мастер студија на Филозофском факултету, као и дебате између студената мастер студија и представника медија, политичких партија, НВО и државних службеника запослених у министарствима, агенцијама и канцеларијама, чији је циљ ојачавање друштвеног дијалога на тему приступања Србије Европској унији.

Академски координатор Жан Моне модула "Антропологија Европске уније" је проф. др Милош Миленковић.

О пројекту

Чврсто верујући да је главни циљ Жан Моне активности дијалог између науке и шире јавности, Жан Моне модул "Антропологија Европске уније" (АЕУМ) се састоји од академског садржаја и садржаја оријентисаног на јавне политике. Чланови АЕУМ тима ће, током трајања пројекта, интегрисати истраживања и наставне активности на тему друштвених и културних процеса европеизације и извршити дисеминацију антрополошког знања о друштвеној комплексности и културним разноврсностима Европске уније кроз серију јавних догађаја.

Главни циљ првог типа деловања односи се на додавање вредности академској реалности, коришћењем Жан Моне модула као мотивационе инфраструктуре за додатно фокусирање дипломираних младих професионалаца на европске теме кроз писање и одбрану мастер тезе на теме релевантне за антропологију Европске уније. Циљ другог типа деловања је да информише заинтересоване стране ван академске заједнице и подстакне на промишљање ширу јавност, кроз предавања, семинаре, дебате и радионице, о општим заблудама и конструктима које се тичу националних држава и националних идентитета у процесу европеизације, са посебним фокусом на Србији.

Наставници


проф. др Милош Миленковић
milmil@f.bg.ac.rs

проф. др Сенка Ковач
skovac@f.bg.ac.rs

проф. др Иван Ковачевић
ikovacev@f.bg.ac.rs

проф. др Данијел Синани
dsinani@f.bg.ac.rs

доц. др Марија Брујић
marija.brujic@f.bg.ac.rs

доц. др Ивана Гачановић
igacanov@f.bg.ac.rs

доц. др Марко Пишев
marko.pisev@f.bg.ac.rsКонтакт


Проф. др Милош Миленковић
Академски координатор
milmil@f.bg.ac.rs

↑↑↑