Филозофија

Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 4/1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети,
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 2
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
др Стефан Мићићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑