Филозофија

Логички емпиризам
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор у пензији
др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Милош Аџићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑