Филозофија

Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Модул - психологија образовања, Изборни предмет о - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Вера Рајовићванредни професор у пензији
др Оља Јовановић Милановићдоцент
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑