Филозофија

Историја филозофије IVb (Савремена континентална филозофија)
Предавачи: др Миланко Говедарицаванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Садржај предмета: Савремена континентална филозофија, односно, феноменологија и егзистенцијализам као њени најзначајнији правци.
Циљ изучавања предмета: Упознавање са филозофским идејама главних представника поменутих праваца. Усавршавање способности за иманентну критику и проблематизацију савремених филозофских становишта.
Предуслови за полагање: Уписан осми семестар основних студија филозофије.
Облици наставе: Два часа предавања и четири часа семинарских вежби, недељно.
Обавезе студената: Похађање наставе. Презентација самосталног рада на семинарским вежбама.
Постојећи курсеви:
↑↑↑