Филозофија

Одабране теме из античке филозофије
Предавачи: др Ирина Деретићванредни професор
др Драго Ђурићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 20.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑