Филозофија

Курс:
Ранохришћанска и средњовековна филозофија (осн.)
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
др Радмила Јовановић Козловскидоцент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Ранохришћанска и средњовековна филозофија План наставе по недељама: 1. Настанак хришћанске мисли и њен однос према антици и хеленизму. 2. Мисао Августина Аурелија 3. Боетије и Дамаскин 4. Утицај арапске и јеврејске мисли на европску средњовековну филозофију 5. Џон Скот Ериугена и Анселмо Кантерберијски 6. Дванаести век 7. Метафизика и наука у тринаестом веку 8. Мисао Томе Аквинског 9. Хенрик из Гента и Дунс Скот 10. Виљем Окамски 11. Париз, Оксфорд и други центри средњовековне мисли 12. Касносредњовековна логика 13. Филозофија касног средњег века 14. Суарез и касна схоластика 15. Рекапитулација курса
Циљ изучавања курса: Студенти треба да се упознају са специфичностина ове епохе филозофије, њеном улогом у историји филозофије, као и начинима на које су поједини филозофи постављали и решавали основна филозофска питања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, краћа излагања студената на вежбама, семинарски радови и консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја филозофије II, (прир. Ферли, Д.), Плато, Београд 2007.
Историја филозофије III, (прир. Маренбон, Џ.), Плато, Београд 2006.
Драго Ђурић,2012, Аргумент "зашто не раније" у антици и раном хришћанству, Филозофски годишњак, бр. 25.
Драго Ђурић, 2012, Калам космолошки аргумент ѕа а/теизам - Крејгова и Смитова интерпретација биг бенг космологије, Theoria, br. 3.
Драго Ђурић, 2011, Калам космолошки аргумент,Филозофија и друштво бр.1.
↑↑↑