Филозофија

Курс:
Прагматизам и постпрагматизам
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Облици наставе: Предавања (М. Анђелковић) и вежбе (А. Јандрић).
Начин оцењивања рада и резултата: Предиспитне обавезе: семинарски рад (20 поена), припрема и излагање на часу (14 поена), учешће у дискусији (6 поена). Завршни испит је усмени (60 поена).
План курса:

1. недеља
предавање - Чарлс Сандерс Перс – оснивач прагматизма
Значај и идеја прагматизма. Основне поставке филозофије Чарлса Сандерса Перса.

2. недеља
предавање - Персова семиотика и фанероскопија
Перс о знаку и феномену.

3. недеља
предавање - Вилијам Џејмс о току свести
Континуитет и ободна структура свести.

4. недеља
предавање - Џејмсово схватање емоција
Емоција као перцепција телесних промена.

5. недеља
предавање - Џон Дјуи о логици као натуралистичкој теорији
Логика као истраживање истраживања.

6. недеља
предавање - Хуманистички прагматизам Фердинанда Шилера
Персоналистичко схватање истине.

7. недеља
предавање - Концептуални прагматизам Кларенса Ирвина Луиса
Луис о четири модуса значења.

8. недеља
предавање - Да ли је Лудвиг Витгенштајн био прагматиста?
Витгенштајн о значењу као употреби.

9. недеља
предавање - Рани инференцијализам Вилфрида Селарса
Селарсов појам материјалних закључивања.

10. недеља
предавање - Неопрагматизам Ричарда Рортија
Рорти о конверзационом ограничењу истраживања.

11. недеља
предавање - Рорти о солидарности
Објективност и/ли солидарност.

12. недеља
предавање - Прагматичка гледишта Виларда ван Ормана Квајна
Утицај прагматизма на Квајнов неопозитивизам.

13. недеља
предавање - Инференцијализам и аналитички прагматизам Роберта Брендома
Валидност и нормативност.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Анђелковић, Мирослава, "Перс о перцепцији и абдукцији", Theoria 4, 2006, стр. 7-16.
Анђелковић, Мирослава, "Интенционалност и континуитет свести – Брентано и Џејмс", Theoria 3, 2008, стр. 15-27.
Анђелковић, Мирослава, "Инференцијализам и ентимем", Креативни ентимем, Филозофски факултет, Београд, 2007, стр. 91-111.
Дјуи, Џон, Логика – теорија истраживања (превео Василије В. Томовић), Нолит, Београд, 1962, 59-110.
Животић, Миладин, Прагматизам и савремена филозофија, Нолит, Београд, 1966.
Quine, W. V. O, Riječ i predmet (превела Ванда Божиновић), Крузак, Загреб, 1999, 87-137.
Перс, Чарлс Сандерс, Изабрани списи (приредио и превео Радослав Константиновић), БИГЗ, Београд, 1993, 131-159, 190-213.
Рорти, Ричард Филозофија и огледало природе (превели З. Мутић, А. Симић и Н. Кујунџић), Веселин Маслеша, Сарајево, 1990, 168-210.
Рорти, Ричард, Консеквенце прагматизма (превео Душан Кузмановић), Нолит, Београд, 1992, 117-140, 303-324.
Peirce C.S.,“Phenomenology”, Collected Papers, ed. by Hartshorne C. and Weiss P., Harvard University Press, Cam. Mass., 1960,(Vol. I, 141-180) “Speculative Grammar”,(Vol. II, 134-173)
James W., The Principles of Psychology, Encyclopaedia Britannica Inc.,Chicago-London-Toronto, 1952, Chs. 4 (“Habit”, 68-83), 9 (“The Stream of Thought”, 146-187), 17 (“Sensation”, 452-479), 25 (“The Emotions”, 738-766)
Schiller F.C.S., “The Ambiguity of Truth”, Mind 15, 1906, 161-176
Lewis C.I., “A Pragmatic Conception of the A Priori”, The Journal of Philosophy 20, 1923,169-177 “The Modes of Meaning”, Philosophy and Phenomenological Research 4, 1943, 236-250
Goodman R.B., Wittgenstein and William James, Cambridge University Press, 2004 (dopunska)
Sellars W.: “Language, Rules and Behaviour”, u John Dewy: Philosopher of Science and Freedom, ed. by Hook S., The Dial Press, New York, 1949, 289-315) “Mind, Meaning and Behaviour”, Philosophical Studies 3, 1952, 83-95
↑↑↑